Nyhetsbrev - oktober

Nu har höstmörkret smugit sig på och klockan ställts om till vintertid. Vädret för höstlovsveckan ser lovande ut för alla som har ledigt men vi fortsätter att jobba på precis som vanligt. Under oktober har det hänt en hel del saker som ni kan läsa om nedan.

I början av månaden blev Vellinge kommun utsedd till ”Sveriges bästa skolkommun” av Lärarförbundet för tredje året i rad. Vi moderater har sedan 2008 aktivt arbetat med att förbättra kommunens skolor vilket glädjande nog har gett resultat. Vellinge har toppat listan 4 av fem år i rad och vi håller alla tummar att resultatet blir detsamma även nästa år. Efter att siffror från SCB visat sig vara felaktiga så har Lärarförbundet nu fått in rätt underlag och korrigerat sin lista över Sveriges bästa skolkommuner. Vellinge kvarstår på förstaplatsen i rankningen.

Vellinge har glädjande nog fått förbättrade resultat i ” så tycker Äldre om Äldreomsorgen” enligt SKL:s öppna jämförelser. Enligt undersökningen har vi fått en positiv utveckling totalt på 19 av 22 punkter och i hemtjänsten en positiv utveckling på 15 av 16 punkter. Hemtjänsten i kommunen har ökat i poäng från 89 till 92 och är bättre än riket i snitt på 11 av 16 punkter.  Vellinges vård o omsorgsboende har ökat från 80 till 88 poäng och är bättre än riket i snitt på 15 av 22 punkter.

Arbetet med nyckelhålsparken är i full gång och nu har även beslutet om markanvisning för hotellbyggnation på Nyckelhålstomten gått igenom. Ambitionen är att hotellet kommer att bli kommunmedborgarnas nya vardagsrum med en levande bottenvåning i form av restaurangverksamhet. Nyckelhålstomten ska vara en given central mötesplats för alla som knyter samman havet, parken och centrala Höllviken.

Detaljplanen för Campusområdet bredvid kommunhuset i Vellinge har äntligen vunnit laga kraft efter överprövning i två instanser. Det behövs fler centrumnära bostäder vilket går i linje med det antagna bostadsförsörjningsprogrammet.

I område C och D som kommer att ligga på västra sidan av Campusområdet kommer mindre lägenheter, för exempelvis unga att premieras. I markanvisningstävlingen kommer det även att styras så att cirka en tredjedel av lägenheterna kommer att vara hyresrätter. För Campusområde A och B finns markanvisning och byggnation kan nu påbörjas inom kort.

Det händer mycket i våra Östra kommundelar. Formtoppen har fått grönt ljus av kommunstyrelsens arbetsutskott att öppna gym i den gamla idrottshallen i Västra Ingelstad. Formtoppen bedriver sedan tidigare även verksamhet i Höllviken och Skanör. Om allt går enligt tidsplanen kommer det nya gymmet att öppnas under första kvartalet 2017.

Vellinge kommun har nu fler än 35 000 invånare. Enligt den senaste månadsstatistiken från SCB kan vi konstatera att antalet invånare i vår kommun översteg 35 000 invånare. Detta är givetvis positivt att Vellinge är en attraktiv kommun att flytta till men det har blivit ett högt tryck på våra bygglov och andra verksamheter i kommunen och vi arbetar för fullt med att hinna med alla nya ärenden. För att möta ökat antal barn kommer det byggas en ny förskola för 120 barn med byggstart i början av 2017. Förskolan kommer att ersätta delar av den befintliga förskolan i Västra Ingelstad vilket innebär ett nettotillskott på 80 nya förskoleplatser inför hösten 2018.

Vellinge är flerfaldigt representerade i Moderaternas nationella utvecklingsgrupper, detta stod klart den 13 oktober. Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra presenterade fem nya reformgrupper i syfte att förbereda ett övertagande av makten och bygga ett starkare Sverige. Vellinge är representerade i tre av dessa grupper av Carina Wutzler, ”trygghet att lita på”, Gustav Schyllert, ”arbete och ansträngning ska alltid löna sig” och Lars-Ingvar Ljungman, ”ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader”. Det är positivt att Vellingemoderater får vara med i det nationella politikutvecklingsarbetet.

Vi är nu inne i budgettider och under oktober har kommunstyrelsen behandlat budgeten som slutligen kommer att beslutas i kommunfullmäktige på onsdag den 2 november. Vellinge ska även i fortsättningen vara en bra och välskött kommun med stabil ekonomi som bygger på en ansvarsfull och långsiktig politik. Att det händer mycket just nu är ingen slump utan är ett resultat av det utvecklingsstrategiarbete vi startade upp under 2014. Budgeten innehåller en rad satsningar och olika förbättringar vilket vi dessutom klarar av med oförändrad skattesats.

För moderaterna är tryggheten en viktig fråga och har förståelse för att den upplevda tryggheten påverkas av medias beskrivning av händelser i och utanför vår kommun. Vi fokuserar Vellinge Kommuns arbete med trygghetsfrågor på en rad olika områden. Vellinge kommun har tillsammans med polisen arbetar ett samverkansavtal som fokuserar på en rad områden, bland andra: trygghet i offentlig miljö, bostadsinbrott, inbrott och skadegörelse på kommunala verksamheter, ungdomars alkohol- och drogkonsumtion samt relaterad brottslighet. Polisen har ökat sin närvaro i kommunen, rörelselarm har satts ut på skolor, skolorna har låst sina dörrar och fått information och riktlinjer om hur de ska agera utåt, vi har informerat hemtjänst och annan vårdpersonal om hur vi kan agera förebyggande mot inbrott hos äldre, en handlingsplan finns framtagen av polis, skola, socialtjänst, fritidsledare och föräldrar om hur vi ska få bukt på ungdomsgänget i Vellinge centrum kopplade till buskörning, droger och skadegörelse. Vi har slutligen gått ut med information om grannsamverkan och vi hoppas att dessa samlade åtgärder gör att våra medborgare kan känna sig trygga igen.

Summering av badsäsongen 2016. Blå flagg är en internationell miljömärkning som bl.a. handlar om vattenkvalité. Av Sveriges 10 Blå flagg-märkta stränder ligger 3 i Vellinge kommun! Skanör, Falsterbo och Kämpinge.

Varje år görs provtagningar vid kommunens sex badplatser, dessa sker varannan vecka under hela badsäsongen från 30 maj till 22 augusti. Nu har årets resultat sammanställts och redovisats för Miljö- och Byggnadsnämnden. Glädjande nog gav samtliga bad och provtillfälle resultatet ”utmärkt”, vilket är det högsta betyg man kan få.

Satsningen på utbyggnaden av S:t Knut med cirka 30 nya boendeplatser och 5 LSS lägenheter i Skanör gör skillnad. Det kan vi se genom att vi nu är ikapp med vårdboendeköerna. Det finns för tillfället inga icke-verkställda beslut och genom den fortsatta byggnationen av Omtankens hus och Trygghets- och LSS lägenheterna som håller på att byggas på Gamla Lindeskolan är vi väl förberedda inför kommande utmaningar på vårdsidan.

Vi vill tacka alla som var med och deltog på vår andra Halvleksdag den 8 oktober. Det blev en lyckad kickoff med många bra dialoger, framtidstankar, nya idéer, goda skratt, härlig stämning och massor med positiv energi. Vi ser fram emot fler event tillsammans mer er.

Vi vill slutligen påminna om vår Afterwork i november som kommer att vara på ”Han på Hörnet” i Vellinge den 25 november mellan klockan 17-19. Hoppas vi ses där!

 

Trevligt höstlov

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen