Nyhetsbrev oktober 2022

Sverige har fått en moderatledd regering och i Vellinge är arbetet inför nästa mandatperiod i full gång och den politiska vardagen är tillbaka.

Den 17 oktober genomfördes mandatperiodens första fullmäktigesammanträde. Vid sammanträdet valdes Anna Mannfalk om till kommunfullmäktiges ordförande och Synnöve Frick valdes till förste vice ordförande. I Vellinge kommer vi moderater att fortsätta styra kommunen. Detta gör vi i minoritet utan politiskt samarbete med något annat parti. Vi har istället ingått en valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna för att värna vårt och våra väljares inflytande.

En del medlemmar och invånare har hört av sig med frågor om vad en valteknisk samverkan innebär. Det innebär i korthet att två eller fler partier samverkar när valärenden ska avgöras. Den har alltså inget politiskt innehåll utan innebär att partierna som ingår överenskommelse förbinder sig att rösta på varandras kandidater i viss omfattning. Valtekniska samverkan är inget ovanligt eller märkligt vare sig nationellt eller här i Vellinge. 2014 hade exempelvis Liberalerna och SD en valteknisk samverkan i Vellinge. I politiska frågor kommer vi söka stöd hos olika partier och kompromissa i olika frågor.

Det pågår runt om i kommunen många projekt kopplat till både byggnation, infrastruktur, lekplatser och rekreation. Bl.a. rustas grönområden upp omkring Olsgården och nya lekplatser och rekreationsområden uppförs.

På Västra Halörsvägen och Stefan Löfvings väg skapas tryggare hållplatslägen samtidigt som tre överfarter trafiksäkras med upphöjningar och bättre belysning. Vid Tångvalla byggs en gång- och cykelväg längs Clemensagervägen för att ytterligare trygga upp trafikmiljön och i Skanör är tillbyggnaden av Skanörsgårdens förskola i sitt slutskede.

Oktober har bjudit på flera stora förändringar. Vårt vallöfte om bygglovsexpressen ha infriats – en gång i veckan finns handläggare ute på bibliotek runt om i kommunen och kan på plats ta emot ansökningar och besluta om enklare lovärenden (läs mer här).

Inom omsorgen har arbetet med att göra måltiden till en höjdpunkt dagen startat, på flera boenden har man nu haft temaveckor med härliga måltider och på Mejerigatan har de äldre har fått avnjuta 7-rätters. Hemtjänsten har börjat ta sina kliv mot att bli nyckelfri genom att ett digitalt lås installeras hos brukaren som kan låsas upp genom personalens tjänstetelefon.

Markanvisningstävlingen för Västra Ingelstad 3:36 m.fl. är nu avgjord. Det blir Mjöbäcks Entreprenad AB som kommer få uppföra nya bostäder invid det s.k. kommunhuset i Sveriges mest centrala landsbygd, Västra Ingelstad.

Valberedningens arbete med att besätta platser i nämnder, styrelser och bolag m.m. är i full gång. Karin Lönnergård Grevendahl är ordförande i valberedningen. Vid gruppmötet den 1 december kommer fullmäktigegruppen besluta om Moderaternas nomineringar och den 5 december förrättar fullmäktige val.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *