Nyhetsbrev - oktober

Nu har höstmörkret smugit sig på och i helgen ställde vi tillbaka klockorna till vintertid. Under månaden har vi fått en ny partiledare och glädjande nog även stigande opinionssiffror.

Nu är det budgettider och på onsdag ska budgeten klubbas i fullmäktige. Vår budget för 2018 innebär fortsatta satsningar för ökad attraktivitet, utvecklingskraft och bättre livsvillkor i hela kommunen. Vår budget inkluderar alla kommunens verksamheter och samtliga kommundelar och är ett led i att skapa attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge. Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 18.50kr. Bland annat har vi med en extra lärarlönesatsning, höjt bidrag till vägföreningarna, upprättandet av ett MiniMaria, utökad livräddarverksamhet, Bullerskydd, nya pendlarparkeringar trygghetspaket och mycket mer.

Vellinge har fått ett nytt anvisningstal från migrationsverket för 2018 på 140 personer. Kommunen kommer klara cirka 100 av 159 mottaganden för 2017.

Den 20 september beslutade kommunfullmäktige i Vellinge Kommun att rösta igenom vårt tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna om att införa ett tiggeriförbud på sex stycken utpekade platser i kommunen. Detta tillägg stoppades av Länsstyrelsen den 23 oktober. Vi har ännu inte tagit beslut om hur vi ska gå vidare i ärendet.

Ytterligare 100 förskoleplatser kommer att skapas genom tillbyggnad av Asklunda förskola som planeras vara klar till 2019. För att lyckas tillgodose behovet av förskoleplatser i närtid kommer tre paviljonger byggas upp på förskolans mark med plats för 70 barn.  Två av paviljongerna kommer att fyllas med nya barn. Förskolans byggnad Annexet stänger i maj för ombyggnation och barnen som går där idag kommer att flytta in i den tredje paviljongen.

Vi moderater ser ett behov av att ge särskilt begåvade elever stimulans vilket nu har resulterat i en handlingsplan som kommunens skolor kommer att arbeta vidare med. Målsättningen är att särbegåvade och högpresterande elever ska stimuleras och utmanas för att nå längre i sin kunskapsutveckling.

I syfte att lyfta fritidshemmens kunskapsuppdrag och kvalitet har Utbildningsnämnden  påbörjat ett utvecklingsarbete i Vellinge. Satsningen innefattar flera olika områden såsom till exempel handledning av rektorer, kollegiala verksamhetsbesök, storföreläsningar och utbildning för processtödjare. Det är ny lagstiftning, kommunens egentillsyn samt Skolinspektionens tillsyn som tillsammans med den övergripande förändringen, att fritidshemmets huvuduppdrag förändrats från att stödja skolan till att stödja hemmet, som föranledde förändringen med ett tydligt kunskapsuppdrag också i fritidshemmet.

Två efterlängtade byggprojekt  nere i Skanör- Axelssons torg och Stens brygga nere vid hamnen håller nu på att byggas om för fullt.  Axelssons torg ska fungera som en plats för rekreation och en trivsam förbindelse mellan Skanörs centrum och hamnområdet. Genom uppfräschningen av Axelssons torg vill vi förstärka Skanörs centrum. Det blir en oas att bara njuta av vacker natur i, på egen hand eller tillsammans med andra. Arbetet planeras vara klart till årsskiftet. Stens brygga kommer att byggas ut och rustas upp. Bryggan kommer att bli lättillgänglig och man ska kunna cykla ner och ta ett snabbt dopp precis som tidigare. Men konceptet har utvecklats med förhoppningen att fler Skanörbor, turister och kommuninvånare hittar dit. Den nya bryggan kan ta mer folk och det ska finnas fler trappor och stegar. Arbetet kommer att vara färdigt i god tid till badsäsongen nästa år.

Även arbetet med att anlägga en fontän som ska pryda stora rondellen i Höllviken är nu i full gång. Fontänen är inspirerad av de isländska gejsrarna och har getts namnet Höllvikens Källa. Under vintertid så ska vattnet stängas av och en julgran ska pryda rondellen. Under arbetet kommer en av filerna i vardera riktning att stängas av vilket kommer att begränsa framkomligheten. Fontänen har kommit på plats och den 20 november beräknas avstängningen tas bort. Hela arbetet med belysning, nya vattenledningar och dagbrunnar beräknas vara färdigt i mitten av december.

Den 17 november ä det moderaternas förening Vellinge/Månstorps tur att vara värdar för Vellingemoderaternas månatliga afterwork. Denna gång är det på Björn konditori klockan 17-19.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen