Nyhetsbrev - september 2018

Vi är oerhört glada och tacksamma över allt stöd. Stort tack till alla engagerade och aktiva som kämpat i valrörelsen. Ni har alla gjort skillnad och varenda insats har varit avgörande för detta fantastiska resultat! Vellinge kommun är den blåaste kommunen i Sverige där 50,4 % valde att lägga sin röst på oss och vi ökade i 16 av 19 valdistrikt. Störst förtroende fick vi i valdistrikt Eskilstorp med närmare 60 % av rösterna. Nu ska vi göra allt vad vi kan för att förvalta väljarnas förtroende på bästa sätt.

När vi ändå är inne på valresultatet. Vellinge hade rekordstort valdeltagande, tredje högsta i landet och näst högsta i Skåne. Oerhört glädjande att kommunen har så engagerade medborgare.

Trots att det har varit en intensiv valrörelse har många viktiga beslut fattats i kommunen.

Moderaterna har initierat utmärkelsen Årets trygghetsambassadör. Kommunstyrelsen valde under kommunstyrelsens möte i slutet av augusti att instifta utmärkelsen. Utmärkelsen har instiftats som ett led i Vellinge kommuns fortsatta satsning det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Utmärkelsen ska gå till en person, förening eller företagare som på olika sätt har bidragit till att stärka trygghetsarbetet i kommunen.

En programbeskrivning för nya Lindesgården är nu framtagen. Den nya Lindesgården kommer rymma flera verksamheter och ha flexibla utrymmen som kan förändras till fördel för både stora och små grupper, gamla som unga. I den nya byggnaden kommer fritidsverksamheten fortsatt att ha en naturlig plats för att stimulera upptäckarandan, kreativiteten och social utveckling. I byggnaden kommer även förskola, pensionärsföreningar och det lokala föreningslivet ska kunna inrymmas.

Behovet av vård- och omsorgsplatser kommer under kommande år att öka. Vi moderater ser behovet av att bygga fler platser och tillväxtavdelningen har därför fått i uppdrag att ta fram en lokaliseringsstudie och lämna ett förslag till planuppdrag. Planuppdraget behandlades under kommunstyrelsemötet den 18 september där man beslutade att planuppdrag för ett vård- och omsorgsboende öster om Henriks hage ska upprättas.

Under samma kommunstyrelsemöte behandlades även Vellinge kommuns yttrandet över den så kallade Mottagandeutredningen. Förslaget innebär en kraftig ansvarsförskjutning från stat till kommun och skulle medföra stora konsekvenser alla kommuner i Sverige. Vi moderater är tydliga i vårt svar och hoppas fler remisskommuner liksom vi reagerar på förslaget och dess konsekvenser. Hela vårt yttrande kan du läsa här: https://vellinge.moderatweb.se/mottagandeutredningen-innebar-att-staten-forskjuter-ansvaret-till-kommunerna/

Nytt regelverk för bidragsgivning till vägföreningar beslutades under kommunstyrelsens möte och är nu på väg för beslut till KF. Nuvarande regelverk gällande bidragsgivning för vägföreningar är mer än 20 år gammalt och vi moderater såg därför att det fanns ett behov av att se över detta. Inför året ökade vi moderater bidraget till vägföreningarna från 2,8 miljoner till 4 miljoner kronor. I vårt budgetförslag ska detta bidrag höjas med ytterligare en miljon kronor 2019. Det nya regelverket är mer anpassat till vägföreningarnas behov där bidragsfördelningen inkluderat grönytor och lekplatser inom vägföreningsområden.

Planarbetet för nytt verksamhetsområdet mellan E6 och väg 100 i södra Vellinge är nu ute på samråd. Enligt förslaget planläggs området för kontor, verksamhetslokaler samt drivmedelsstation Området ska ha en variation av småskaliga och större verksamheter etablerade.

Moderaterna initierade innan sommaren tio åtgärder i utbildningsnämnden som utbildningsavdelningen har arbetat vidare med för att stärka och utveckla ordningsreglerna, studieron, tryggheten och för att förhindra kränkningar. Nu har en mall för ordningsregler, hantering av omhändertagna föremål samt kvarsittning i Vellinge kommuns skolor tagits fram och behandlats i utbildningsnämnden.

Snart öppnar den nya familjecentralen i Höllviken. Familjecentralens målgrupper är barn 0-6 år och deras föräldrar med målsättningen att arbeta med hela familjen i fokus. I huset kommer det att finnas en barnmorskemottagning, en barnavårdscentral, en öppen förskola samt socialtjänst. Den nya familjecentralen kommer att ligga i Toppengallerian. Förhoppningen är att familjecentralens verksamheter ska kunna öppna under början av nästa år.

Fortsatt framgång för Vellinges skolkök när årets White guide junior korades i Göteborg.  Mikael Andersson, kock på Stora Hammars skola, fick andrapris i tävlingsklassen “Årets Skolkock”, Stora Hammars kök mottog femtepriset i klassen “Årets skolkök” och niondeplatsen i klassen “Årets klimatkök”. Vi moderater anser att god och näringsrik mat är en del i de framgångsrika resultaten, och elevernas goda prestationer på våra skolor i kommunen och skolköken har en stor och viktig del roll.

Den 19e oktober är det Höllvikenföreningens tur att ha afterwork, mer information om detta kommer.

Det politiska arbetet fortsätter!
Följ, gilla och dela gärna våra inlägg på Facebook. www.facebook.com/vellingemoderaterna  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen