Nyhetsbrev - september 2019

Hösten är här och arbetet för ett ännu bättre Vellinge pågår för fullt. Under september har mycket hänt och många bra politiska beslut tagits.

Vellinges skolkök fortsätter att skörda framgångar. I början av månaden lagade fem av Vellinges skolkockar hem segern i Sveriges storköksmästerskap i Stockholm. Kockarna kom från Herrestorpskolan, Sundsgymnasiet, Stora Hammar, Södervågskolan och Tångvallaskolan. Några veckor senare var det dags igen. Stora Hammar kammade hem två vinster i White guide junior – Årets Skolrestaurang och Årets Gastronomiska Rektor. Dessutom var Stora Hammars skola nominerad till Årets klimatkök och Mikael Andersson till Årets skolkock. Vi moderater anser att god och näringsrik mat är en del i de framgångsrika resultaten och elevernas goda prestationer på våra skolor i kommunen. Skolköken har en stor och viktig roll och något som vi har satsat på under flera års tid.

För oss moderater är föreningslivet viktigt, och en del av livskvalitén att bo i Vellinge kommun. Under tre dagar i september anordnades idrottsrundan för första gången i kommunen, anordnat av idrottsrådet. Närmare 400 elever besökte under dagarna 15 olika föreningar och fick testa på allt ifrån ridning till boxning. Syftet med idrottsrundan är att låta barnen få upp ögonen för vad som finns och möjlighet att prova på något som de kanske vill fortsätta med och därmed fortsätta idrotta. 

Vi tar problematiken kring stigande havsnivåer på största allvar. För flera år sedan påbörjade vi arbetet med att utreda konsekvenserna av höjda vattennivåer vilket 2013 ledde fram till ”Handlingsplan för skydd mot stigande havsnivåer”. Nu har arbetet gått in i nästa fas och en huvudförhandling om att uppföra skydd kommer preliminärt att behandlas i mark och miljödomstolen under v.48-50 med förväntad dom under nästa år. Förhandlingen kommer att ske i kommunen och vara öppen för allmänheten. Ger mark och miljödomstolen kommunen klartecken kommer arbetet med att uppföra skydd att påbörjas under slutet av 2021-2022.

Vi moderater har under föregående år fokuserat på arbetet med att stärka och utveckla ordningsregler, studiero, trygghet och för att förhindra kränkningar, bland annat genom tio åtgärder som vi initierade i Utbildningsnämnden. Årets elevenkät, som redovisades under månadens utbildningsnämnd, visar på tydliga positiva resultat. Enligt enkätundersökningen visar alla skolor på en positiv trend i det sammanvägda resultatet och speciellt har resultaten kring tryggheten, trivseln, arbetsron och ordningsregler ökat – och då särskilt i de högre årkurserna. Elevenkäten har elever från samtliga kommunala skolor i kommunen har svarat på.

Frågan om tolkverksamheten är just nu högaktuell. I Vellinge har vi liksom många andra kommuner fått ökade kostnader för tolktjänster de senaste åren. Sedan ett år tillbaka har kommunen därför använt den digitala tjänsten Tolkvox. Vi ser tre stora fördelar med att ta tillvara på teknikens möjligheter – tjänsten är kostnadseffektiv, flexibel och mer rättssäker. I Vellinge finns det tydliga direktiv för förvaltningen om hur tolktjänsterna ska användas genom en prioriteringslista där Tolkvox i första hand alltid ska användas och i andra hand en annan telefontolk-tjänst. Endast i undantagsfall ska kontakttolk användas. 

För oss moderater är det viktigt att skapa mötesplatser för alla grupper i samhället som uppmuntrar till spontanidrott, socialt umgänge och livskvalitet vilket ledde till att vi moderater i budgeten för 2019 – 2021 valt att satsa på fler utegym runt om i kommunen. Västra Ingelstad är först ut 2019. En upphandling genomfördes under hösten och avtal med en entreprenör skrev under september. Byggstart beräknas preliminärt till första veckan i november och gymmet ska vara färdigt innan årsskiftet. Utegymmet kommer byggas bredvid lekplatsen vid Arrendevägen. Gymmet och den angränsande lekplatsen och fotbollsplanen kommer att knytas ihop med en central mötesplats med öppna siktlinjer däremellan.

Nu har moderaterna nationellt äntligen vaknat. Den 23 september gick moderaterna nationellt ut med satsningen om att 2000 nya ordningsvakter ska anställas för att avlasta polisen. Vi välkomnar denna satsning, en satsning som vi ville införa för över ett år sedan. Carina Wutzler skrev en debattartikel om att polismyndigheten borde använda ordningsvakter för att komma till rätta med ordningsstörningar och kriminalitet redan i januari 2018, den kan ni läsa här: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wE8qkn/vi-har-inte-tid-att-vanta-pa-fler-poliser?fbclid=IwAR0ipUFlelYrhhKMjyqXkPZ2TAjb3uVSYKPSjGuiJZsR0XMdPddsxRhpyi8

Den 24 september släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking avseende företagsklimat för 2019 och Vellinge placerade sig på sjätte plats av landets 290 kommuner. För att bevara och fortsätta utveckla Vellinges position som en av de främsta företagarkommunerna i Sverige måste företagens kontakt med kommun förenklas och servicen förbättras. Därför har vi moderater arbetat för ökad lyhördhet samt bättre service och bemötande från kommunen. Under början av året inrättades därför en företagslots. Företagslotsen ger företagare en chans att varje vecka träffa ett samlat team tjänstemän från olika avdelningar inom kommunen för att få hjälp och stöd utifrån sina behov. Ett annat av våra vallöften var att införa servicegarantier för att ge kommunens invånare och företagare förbättrad kvalitet och service samt garantera kortare handläggningstider. Detta infördes från och med 1 januari 2019.  Under året har dessutom en ny näringslivschef anställts.

Vi moderater är positiva till att privata aktörer bedriver den offentliga verksamheten i kommunen på uppdrag av politiken. Därför är det även viktigt att man har ett tydligt förhållningssätt och en samordnad linje om hur man ska arbeta med upphandlingar. På kommunfullmäktige den 25 september antogs en reviderad upphandlingspolicy där kvalitet och pris tydliggjorts ytterligare. I den nya upphandlingspolicyn har även digitalisering och innovation lyfts in liksom hållbarhetsfrågorna i ett bredare perspektiv där både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet bedöms.

Under samma möte antog kommunfullmäktige även en kemikalieplan med syfte att i ett samlat grepp nå målet att skapa en giftfri miljö och giftfri vardag. Planen innehåller ett kunskapsunderlag som ska användas i kommande policys, byggnationer, planer och upphandlingar.

Situationen på St Knut och Aspen är oacceptabel och omsorgsnämndens ordförande Mavis Zander arbetar tillsammans med tjänstemännen för att bristerna i Vardagas verksamhet omgående ska åtgärdas. Kort bakgrund: I april uppmärksammades Vellinge kommun på bristerna i verksamheten och omsorgsnämnden gav därefter Vardaga i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur alla boende på St Knut skulle få en trygg omsorg. För att följa utvecklingen av detta arbete har Vellinge kommun haft kontinuerliga uppföljningsmöten med Vardagas regionledning. Förutom dessa möten har kommunen vid flera tillfällen gjort oanmälda bemanningskontroller. Eftersom de allvarliga bristerna i verksamheten inte blivit åtgärdade lämnade Omsorgsnämnden i Vellinge kommun den 13 augusti över en avtalsreklamation till Vardaga. Den 26 september träffade Mavis Zander och tjänstemän på omsorgsavdelningen en jurist för att gå igenom grunderna för om en eventuell hävning av avtal är uppfyllt. För att ytterligare förtydliga hur allvarligt Vellinge kommun ser på situationen träffade Omsorgsnämndens ordförande, Socialchef och Vård- och omsorgschef Vardagas VD Fredrik Gren den 27 september.  Under mötet kom man fram till att Vardaga ska återkomma med mätningar som visar på att insatta åtgärder har fått positiv effekt för boende och anhöriga senast den 15 oktober. Vid en eventuell hävning är det mycket viktigt att ha en långsiktig och hållbar driftsform för verksamheten. Omsorgsavdelningen arbetar just nu med att titta på alternativa lösningar för driftsform som skulle kunna ge en trygg omsorg, vid en eventuell hävning.

Den 27 september var det äntligen invigning av Herrestorpskolan. Härlig stämning och fina uppträdanden av skolans elever med bland annat sång, parkour och gymnastikuppvisningar. Efter några års omfattande om- och tillbyggnad, som pågått i tre etapper, har skolan fått helt nya lokaler och fördubblad kapacitet vilket innebär plats för 550 elever. Skolan har bland annat fått ett utökat kök, restaurang, skolbibliotek, studiohall, specialsalar och nya fräscha klassrum. Utemiljön innehåller utegym, multiyta, gungor, linbana, klätterställning men här finns också utekök och plats för utepedagogik. Invigningen hölls i den nya sporthallen som är ett bra tillskott för skolan men även för föreningslivet.

I mitten av september släpptes vårt höstnummer av Jag <3 Vellinge som delades ut tillsammans med Hallå Vellinge till samtliga hushåll i kommunen. I samband med detta hade vi flera kampanjer runt om i kommunen. Bland annat så bemannade vi flera busshållplatser. Det blev många trevliga samtal och spännande diskussioner med morgonpendlare trots det blåsiga vädret. Missade ni oss? Oroa er inte, vi kampanjar snart igen på gator och torg och har ni frågor och funderingar kan ni alltid kontakta oss via mejl.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen