Nytt regelverk gällande bidragsgivning är anpassad efter vägföreningarnas behov.

Under kvällens kommunfullmäktige antogs det nya regelverket gällande bidragsgivning för vägföreningar. En stor del av gator, vägar och grönytor sköts av vägföreningar. Vägföreningarnas arbete är en viktig del i arbetet med att skapa attraktiva livsmiljöer och de sitter inne med värdefull kunskap som kommunen kan använda på ett mycket bättre sätt än vad som gjort hittills. Därför är det viktigt att utveckla och förbättra stöd, dialog och samverkan med dessa.

Vi moderater har en klar linje för hur vi vill samarbeta med vägföreningarna och stötta dem i deras viktiga arbete. Vägföreningarna är en viktig del i kommunens totala boende- och livsmiljö och bygger främst på ideellt arbete. Ett arbete som vi vill visa att vi ser betydelsen av och att vi uppskattar allt det arbete som läggs ner. Vi har börjat involvera vägföreningarna i tidigare skeden i beslut som omfattar och/eller påverkar deras verksamhet samt satsar på ett tätare samarbete mellan vägföreningar och kommunen genom att ha en bättre dialog. Vi ser att vi behöver bli bättre på detta, en del har redan gjorts men vi kommer att vidareutveckla detta framåt i tiden.

Nuvarande regelverk gällande bidragsgivning för vägföreningar är mer än 20 år gammalt och vi moderater såg att det fanns ett behov av att se över detta. Efter förslag från oss under förra året genomförde kommunen en utredning där man bland annat genom GIS analys samlade information kring grönområdens storlek och uppbyggnad samt antal lekplatser och dess status. Det nya regelverket är bättre anpassat efter vägföreningarnas behov och vad de efterfrågar.

Inför året ökade vi moderater bidraget till vägföreningarna från 2,8 miljoner till 4 miljoner kronor. I vårt budgetförslag ska detta bidrag höjas med ytterligare en miljon kronor 2019. Det nya regelverket är mer anpassat till vägföreningarnas behov där bidragsfördelningen inkluderat grönytor och lekplatser inom vägföreningsområden.

-Vi moderater såg att regelverket gällande bidragsgivning för vägföreningar behövde uppdateras och gav därför tjänstemännen i uppdrag att ta fram ett nytt regelverk. Det nya regelverket är mer anpassat till vägföreningarnas behov där bidragsfördelningen inkluderat grönytor och lekplatser inom vägföreningsområden. Nu fortskrider det viktiga arbetet med kommunikation och mötesformer för att få ett samarbete som fungerar över tid och förhoppningsvis ett Vägföreningsråd där de kommunen och vägföreningarna samverkar och kompetens tas tillvara, säger Martin von Gertten (M) Ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen