Nytt rekreationsområde i centrala Höllviken

Naturen i Vellinge kommun är unik och genom att kommunen växer måste även nya rekreationsområden skapas i orterna. Projektet möjliggör en oas i centrala Höllviken som höjer kvaliteten för både djur och människor och är ett led i kommunens arbete med ekosystemtjänster samtidigt som det är en nödvändig åtgärd för att kunna klara av de vattenmängder som behöver tas om hand tillfälligt vid kraftiga skyfall.

Ett nytt rekreationsområde med multifunktionella lösningar såsom dagvattendamm, grönyta som exempelvis möjliggör fotboll- och brännbollsspel, amfiteater, örtträdgård, vackra planteringar samt motionsslinga ska därför byggas på Sandeplansskolans västra del i Höllviken. Syftet för projektet är att skapa en yta för omhändertagande av upp till 2000 kubik dagvatten vid skyfall samtidigt som det i området skapas värden både för människor, djur och växter.

Arbetet kommer att genomföras under sommaren 2019 och beräknas kosta ca 7,7 miljoner kronor. Kommunen har ansökt om ”statligt stöd för grönare städer” ett finansieringsbidrag hos Boverket på 3,5 miljoner för att bekosta närmare hälften av projektet.

  • Vi moderater tycker det är angeläget att genomföra åtgärder för att vi ska vara bättre rustade mot framtida skyfall och kraftig nederbörd. Det nya rekreationsområdet är ett led i det arbetet. Området ska kunna hantera vattenmängderna vid kraftiga skyfall samtidigt som kvaliteten för både djur, växter och människor höjs. Rekreationsområdet kommer ha flera funktioner såsom idrottsplats och löpslinga, amfiteater, örtträdgård och vattenmagasin – vi tar ansvar för Vellinges unika miljö, säger Martin von Gertten (M), ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen