Ökad trygghet kräver fler närvarande poliser

Att kunna känna sig trygg är grunden för ett fungerande samhälle. Garanterna för denna trygghet är våra poliser och deras arbete mot kriminalitet och otrygghet. Under ett antal år har dock antalet poliser och därmed polisnärvaron minskat. Det är dags att ändra på denna utveckling.

Moderaterna vill öka antalet poliser rejält så att polisen kan vara närvarande och arbeta långsiktigt ute i kommunerna. Detta är en förutsättning för att kunna få till ett gott förebyggande arbete. Med en kontinuerlig närvaro kan skolor, fritidsgårdar, idrottsevenemang m.fl. regelbundet besökas och en relation till invånarna uppnås. Denna närvaro borgar också för snabb inställelse om brott begås och därmed också en möjlighet att gripa eventuella förövare.

Vidare vill vi skärpa straffen för t.ex. bostadsinbrott, sexualbrott och bedrägerier. Fler brott ska leda till utvisning och återreseförbudet måste skärpas. Brottsoffret måste alltid stå i fokus.

För att upprätthålla denna lagstiftning krävs polisnärvaro. Moderaterna satsar på fler poliser, bättre förebyggande arbete och effektiv brottsbekämpning. Det är den bästa vägen framåt!

Anders Hansson (M) Riksdagsledamot

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen