Omsorg på dina villkor

Befolkningsprognosen visar på kommande minskning av personer i arbetsför ålder, samtidigt som befolkningen i övrigt – framför allt barn, unga och äldre – ökar rejält. Vi har en väl utbyggd välfärd, men en åldrande befolkning och att fler personer lever med långvarig sjukdom gör att efterfrågan på vård och omsorg ökar. Vårt mål är att upprätthålla en fungerande och jämlik välfärd och behöver därför olika strategier för att möta och lösa dessa utmaningar. Det handlar till exempel om att hitta nya arbetssätt, att hantera digitaliseringen och att utöva ett bra ledarskap.

Erfarenheten visar att beteenden och behov för personer i kontakt med vården är olika. Vi kan ta den lokala ICA-handlare som exempel: ICA-handlaren har stor förståelse för sina kunders behov. Man har identifierat och möjliggjort för kunderna att handla på olika sätt utifrån behov. Det finns de som vill sitta hemma och handla på nätet. Sedan finns de kunder som gärna vill gå till butiken och handla men vill självscanna. Sist finns de traditionella kunderna som gå till butiken, väljer sina varor och vill stå i kö som man alltid har gjort.

Vården behöver organiseras på liknande sätt för att möta framtidens välfärd. Vi vet idag genom forskning och enkäter att personer med samma diagnos/ålder/kön mm kan ha olika beteenden och behov. För att möta befolkningens hälsoutmaningar måste vi ta vara på vård och omsorgens möjligheter med tydligt uppdrag, tydliga mål samt tydlig ledning. Vi behöver förbereda arbetssätt som gör det lättare att anpassa vård utifrån olika behov, att se fler lösningar på samma problem. Det kan vara exempelvis vara genom telefonsamtal, besök, hembesök eller brev, men även att ta till vara digitaliseringsmöjligheten genom webbaserad information, chatt- och videosamtal mm. Det handlar inte om att stoppa in människor i olika fack, utan att vården ska utgå från personens unika situation, erfarenhet och upplevelse. Genom att kombinera olika arbetssätt ökar förutsättningarna för personcentrerad vård.

Mavis Zander,
Omsorgsnämndens ordförande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen