Omtanke genom hela livet - Säker, tillgänglig och trygg vård och omsorg!

Alla som bor i Vellinge ska kunna känna sig trygga och säkra på att de får den vård och omsorg de behöver, oavsett ålder och bakgrund. All vård och omsorg ska följas upp kontinuerligt och ha tydliga kvalitetskrav, oavsett driftsform.

Resurserna inom äldreomsorgen ska följa individen och hjälp och vård ska erbjudas allt efter att behovet ökar. Den som är gammal, sjuk eller har en funktionsnedsättning ska behandlas med värdighet och respekt. Vård och omsorg ska alltså alltid ges med hänsyn till individens egna önskemål och behov samt syfta till att ta vara på och stärka den egna förmågan. Förebyggande och tidiga insatser ökar livskvalitén och sparar också resurser på sikt.

Andelen äldre kommer att öka de närmaste åren. Det kommer att krävas kreativa och kostnadseffektiva lösningar för att personal och resurser används på bästa sätt. Vellinge kommun ska även i fortsättningen ligga i framkant med nya lösningar och valmöjligheter genom omvärldsbevakning och dialog med forskare, pensionärsföreningar och andra organisationer.

Vellinge ska vara vara ett bra ställe att leva på, för alla och genom hela livet!

Vi vill:

  • Motverka den ensamhet många äldre känner genom att utveckla ett koncept med måltidskompis, kulturkompis etc.
  • Förbättra dialog och samverkan med pensionärsföreningarna.
  • Ge stöd och säkerställa möjlighet till avlastning för de som vårdar sina anhöriga i hemmen.
  • Arbeta för en mer sammanhängande vård och omsorg samt för en sammanhållen vårdkedja mellan sjukvård och omsorg.
  • Utnyttja teknikens möjligheter på individens villkor.
  • Prioritera insatser för att stimulera social samvaro och fysisk aktivitet.
  • Arbeta vidare för att möta behoven hos en ökande andel äldre med såväl omsorg som anpassade bostäder.

Visste du att:
Vellingemoderaterna gärna sett Vellinge som en pilotkommun där ansvaret för primärvård lyfts över till kommunen. Vi tror att det hade gett en bättre och mer sammanhållen vård med fokus på patienten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen