Öppet brev från Alliansen i Skåne till infrastrukturminister Tomas Eneroth

Till:
Infrastrukturminister Tomas Eneroth
Näringsdepartementet
Mäster Samuelsgatan 70
Stockholm

Öppet brev från Alliansen i Skåne till infrastrukturminister Tomas Eneroth

De senaste veckornas kaos i skånsk tågtrafik har fått omfattande konsekvenser och skapat stora problem för allmänheten. Den rådande situationen är ohållbar. Orsaken är eftersatt underhåll som leder till elfel och strömförsörjningsproblem. Eftersom järnvägens underhåll och utbyggnad är en statlig angelägenhet är det i huvudsak staten som fallerar i sina åtaganden och måste ta sitt ansvar.

Vi har varnat för den eskalerande situationen i skånsk infrastruktur tidigare och nu har situationen nått nya värre proportioner. Det är en återkommande bromskloss för Skånes höga ambitioner om tillväxt, flexiblare arbetsmarknad och bättre miljö. Försenade, inställda och till och med evakuerade tåg har mer eller mindre blivit vardag för de skånska resenärerna. Människor som arbetspendlar blir försenade om de alls kommer fram. Det kommer leda till att fler tar bilen vilket belastar våra vägar ännu mera. Framtidens arbetskraft hindras när studenter inte kommer fram till sina lektioner. Attraktiviteten för Skåne och andra regioner minskar, affärsresenärerna stannar i Köpenhamn eller Stockholm. Skåne behöver en tågtrafik som fungerar och detta omedelbart.

Det är oförståeligt hur regeringen kan lägga kraft på att försvåra alternativ till tåg, som flyg och dieselbilar, samtidigt som man låter tågkaoset fortsätta på flera håll landet. I maj uppnåddes även rekordhöga bensinpriser i Sverige. Det eftersatta underhållet av de svenska järnvägarna och otillräckliga nyinvesteringar slår hårt mot människors vardagspussel. Vi måste nu tillsammans ta ett krafttag för att vända utvecklingen, med regeringen och Trafikverket i spetsen.

Vi uppmanar regeringen att akut tillsätta en kriskommission för infrastrukturen i Sverige, samt att göra en regeländring som möjliggör förskottering av medel för tidigareläggande av järnvägsunderhåll och nyinvesteringar i den regionala infrastrukturen.

Alliansen i Skåne, den 29 maj 2018

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen