Platt fall för Vellinges visions- och viljelösa opposition

I onsdags skulle ett av årets viktigaste ärende behandlas i kommunfullmäktige – budgeten för 2017. Istället för en intressant budgetdebatt där de olika partierna skulle förklara hur de vill fördela och finansiera sina prioriteringar blev det ett kort möte. Utan grund och förvarning yrkade oppositionen på återremiss med motiveringen att det krävs en fördjupad beredning med hänsyn tagit till nya förutsättningar.

Carina Wutzler frågade oppositionen gång på gång vilka nya förutsättningar de menade. Det var då helt knäpptyst där oppositionen pinsamt tittade ner i bänkarna utan att besvara frågan.

–          Pinsamt dåligt agerande. Budgetarbetet har pågått under nästan 6 månader och oppositionen har haft alla möjligheter att delta i arbetet. När de egna argumenten tryter tar man till detta lågvattenmärke som är både meningslöst och verkningslöst säger Carina Wutzler kommunstyrelsens ordförande.

Oppositionen har bjudits in att delta och närvara på budgetföreberedande möten sedan maj månad. Närvaron från oppositionen har definitivt inte varit 100 procentig på dessa möten, trots att datumen varit kända lång tid i förväg. Inget parti har hört av sig mellan maj och augusti till tjänstemännen med frågor gällande budgetarbetet och dess innehåll. Det är beklämmande att det inte finns mer vilja och engagemang från oppositionen.

På grund av återremissyrkandet krävs nu ett extra kommunstyrelsemöte och ett extra kommunfullmäktigemöte innan novembermånads slut. Det blir en extra kostnad för arvoden på minst 35 000 kronor för samtliga ledamöter och ersättare. På detta läggs sociala avgifter, milersättning och eventuell förlorad ersättning för förlorad arbetstid.

–           Vi moderater arbetar för ett ännu bättre Vellinge och vill få bra saker gjorda, något vi verkar vara ensamma om i politiken i Vellinge, säger Carina Wutzler.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen