Positiva resultat för trygghet, trivsel och studiero enligt ny skolenkät

Vi moderater har under föregående år fokuserat på arbetet med att stärka och utveckla ordningsregler, studiero, trygghet och för att förhindra kränkningar, bland annat genom tio åtgärder som vi initierade i Utbildningsnämnden. Årets elevenkät visar på tydliga positiva resultat.

Vid måndagens utbildningsnämndsmöte redovisades årets resultat av elevenkäten som elever på samtliga kommunala skolor i kommunen har svarat på. Enkätfrågorna är 28 till antalet, samt extrafrågor angående fritidshemmet för de lägre årskurserna, och spänner över hela skolans verksamhet.

Enligt enkätundersökningen visar alla skolor på en positiv trend i det sammanvägda resultatet och speciellt har resultaten kring tryggheten, trivseln, arbetsron och ordningsregler ökat – och då särskilt i de högre årkurserna. De frågor som skolorna generellt behöver arbeta mer med är nyfikenhet och lust att lära, städning samt delaktighet i planering av skolarbetet.

– Skolorna har generellt sett bra resultat där särskilt de förbättringar som skett på områdena trygghet, arbetsro och ordningsregler är mycket glädjande. Det är nu viktigt att hålla i arbetet och att varje skola utifrån sina resultat arbetar vidare med åtgärder och insatser, säger Gustav Schyllert, ordförande i utbildningsnämnden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen