Positivt bokslut för 2017

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en välfärd med hög kvalitet och fungerande infrastruktur. För oss moderater är god ekonomisk hushållning grundläggande och måste alltid stå i fokus. Alla pengar är skattebetalarnas pengar och ska förvaltas och hanteras därefter. Skattebetalarna ska få valuta för varje skattekrona de betalar in.

God ekonomisk hushållning innebär också att kommunen ska ha en buffert för oförutsedda utgifter och osäkerheter i framtiden.

Vi är stolta över resultatet för 2017 som blev 56,1 miljoner kronor. Överskottet beror på flera olika saker. Dels beror det på att verksamheterna har ett överskott på drygt 26 miljoner kronor, dels på realisationsvinsten på 19,4 miljoner i och med avyttring av del av övervärdet av pensionsmedelsförvaltningen samt på ökade skatteintäkter.

2017 har på många sätt varit ett framgångsrikt och händelserikt år och arbetet med utvecklingsstrategins olika delar har börjat visa sig i konkreta resultat och mycket har hunnits med. Ny entré i Höllviken, Nyckelhålsparken, Axelssons torg, ny förskola i Västra Ingelstad, färdigställande av Omtankens hus, genomförda markanvisningar, lärarutvecklingsprogrammet, arbetsro kring trygghet och studiero i skolan, program för kvalitetsuppföljning inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden, ”trygg tillsyn”, antagen skyfallsplan, trygghetsfokus genom ”Tillsammans för ett tryggare Vellinge”, fortsatt arbete med skydd mot stigande havsnivåer, implementering av nya fastighetsorganisationen och mycket mer.

-Resultatet visar på ekonomiskt ansvarstagande och en stabil ekonomi. Genom att ha stabila spelregler och vara noggrann med att följa den ekonomiska utvecklingen för kommunen kan vi undvika underskott som tvingar fram skattehöjningar och nedskärningar. Verksamheterna har hunnit med otroligt mycket under 2017, ett positivt år för kommunen samtidigt som resultatet är 56,1 miljoner kronor, säger Carina Wutzler.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen