Replik på Kristdemokraterna insändare i förra VellingePosten

Kristdemokraternas insändare i förra numret av VellingePosten angående en hotell-, konferens- och spaanläggning i Falsterbo innehöll flera felaktigheter och missvisande uppgifter. Vi Moderater vill därför förtydliga hur arbetet och processen ser ut framåt.

Kd påstår felaktigt att jag den 2 februari kommunicerade ut att ”hotellbygget i Falsterbo ska starta” och att ”M menar att kommunstyrelsens godkännande av budgeten innebär att det är fritt fram att starta bygget trots att kommunfullmäktige först måste besluta”.

Först och främst – något bygge ska inte starta! Det som kommer starta är en detaljplaneprocess som kommer pröva möjligheten att anlägga en hotell-, konferens- och spaanläggning vid Falsterbo Strandbad. Området som ska detaljplaneläggas är den del av parkeringen närmast nuvarande byggnad, en yta som är tom och övergiven största delen av året. Planprocessen grundar sig på ett beslut i kommunstyrelsen i juni 2020 där planuppdrag godkändes. Sedan dess har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om markanvisning och kommunfullmäktige har beslutat om markanvisningsavtal med utsedd aktör. Så sent som 17 januari i år antog dessutom kommunstyrelsen internbudget för 2023 och i den beskrivs uppstart av detaljplanen som en av prioriteringarna under året. På mötet i januari var det INGET parti som hade invändningar mot detta när ärendet behandlades! Det finns alltså en rad politiska beslut som ligger till grund för arbete med detaljplanen. Att det skulle vara respektlöst mot väljarna, demokratin och rättvisa anser vi därmed direkt felaktigt. Dessutom kommer en kommande planprocess involvera invånare, föreningar, näringsidkare, myndigheter och andra intressenter och det kommer ges möjlighet att komma med inspel, lämna synpunkter och ställa frågor som vi vet finns. Vi ser fram emot en konstruktiv och seriös process där vi tillsammans kan skapa något som vi kan vara stolta över.

Vi tycker det är viktigt att poängtera att det finns många som anser att det skulle vara positivt med en hotell-, konferens- och spaanläggning i Falsterbo. Den bild som förmedlas av Kd om ett massivt motstånd menar vi inte stämmer överens med verkligheten. Vi är medvetna om att det finns frågor och farhågor om tex trafik, parkering och påverkan på miljö och natur. Det är frågor som givetvis kommer utredas och förtydligas och som är en viktig del i den kommande planprocessen. Det är sedan kommunfullmäktige som beslutar om antagande av detaljplan. Vi har sett att det finns påstående om att projektet kommer kosta skattebetalarna pengar och vill därför även passa på att förtydliga att så inte är fallet. Sanningen är att det kommer generera en intäkt, marken kommer säljas för 50 miljoner kronor. Vi anser att en hotell-, konferens- och spaanläggning kommer gynna såväl besöksnäringen som kommuninvånarna och den kommer ha stor betydelse för Vellinges välstånd och utveckling samt kommer skapa nya arbetstillfällen för både vuxna och ungdomar.  

Med sin insändare sprider Håkan Wretsell (Kd) och Michael Boris-Möller (Kd) felaktig information om process och bakgrund i syfte att skapa en felaktig bild av mig och Moderaterna. Sådant agerande skapar väljarförakt och är respektlöst mot väljare, demokrati och rättvisa.

Carina Wutzler (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *