Riktlinjer för förebyggande arbete mot kränkningar och kartläggning av ”hotspots” i skolorna antagna.

Skolan ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärmiljö. För oss är lugn och ro i klassrum och korridorer en självklarhet. Det gäller även på nätet och den nya form av utsatthet detta skapar. Tidiga och tydliga insatser och evidensbaserade metoder ska användas i det förebyggande arbetet.

– Vi har tagit ett nytt grepp som inbegriper trygghet, ordningsregler, studiero och att förhindra kränkningar. Detta är prioriterade områden för oss moderater där arbetet måste pågå kontinuerligt och aldrig får vila, säger Gustav Schyllert, utbildningsnämndens ordförande

Moderaterna initierade innan sommaren tio åtgärder i utbildningsnämnden som utbildningsavdelningen och de kommunala skolorna har arbetat vidare med för att stärka och utveckla ordning, studiero, trygghet och för att förhindra kränkningar.

Nu har en kartläggning och identifiering av de kommunala skolornas mest otrygga platser, så kallade ”hotspots”, inklusive åtgärdsförslag tagits fram av respektive skola. Åtgärder från de olika skolorna till följd av beslutet från utbildningsnämnden är exempelvis schemaändringar, ökad vuxennärvaro vid rast och bussvärdar vid busskön – allt i syfte att öka tryggheten.

Utbildningsnämnden antog även riktlinjer för förebyggande arbete mot kränkning och diskriminering. I de antagna riktlinjerna ger utbildningsnämnden samtliga kommunala skolor i uppdrag att kontinuerligt arbeta med det förebyggande arbetet kring diskriminering och kränkande behandling utifrån sina förutsättningar och utmaningar. Varje skola ska i enlighet med riktlinjerna kartlägga sina risker och hinder, analysera orsaker, genomföra åtgärder utifrån analysen samt följa upp och utvärdera de vidtagna åtgärderna.

-De framtagna riktlinjerna för det förebyggande arbetet mot kränkning och diskriminering samt skolornas åtgärdsplaner avseende ”hotspots” skapar en tryggare lärmiljö. Utbildningsnämnden har gett skolorna i uppdrag att kontinuerligt, och med lokal förankring, fortsätta det trygghetsskapande och förebyggande arbetet mot kränkningar och diskriminering. En trygg skola ger förutsättningar för inlärning och kunskapsfokus, avslutar Gustav Schyllert.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen