Rösta för en ny regering!

Sverige befinner sig i en högkonjunktur. Företagen går bra. Dessvärre finns stora brister i samhällets primära funktioner som t.ex. rättsväsende och vård. Trots skattehöjningar på 60 miljarder kronor under perioden har regeringen inte lyckats säkra välfärden under denna tid. Detta gör mig mycket orolig.

Sverige behöver mer ordning och reda. Det behövs fler närvarande poliser för ökad trygghet. Svensk lag måste upprätthållas överallt och påföljderna måste vara bättre i fas med samtiden. Sverige behöver en flyktingpaus för att ge oss tid att på bästa sätt hantera de senaste årens inflöde av asylsökande. Kraven för permanenta uppehållstillstånd/ medborgarskap ska skärpas i synnerhet kring förmågan att hantera svenska språket.

Vidare måste svensk sjukvård prioriteras framöver. Kvaliteten på utförd vård eller omsorg ska stå i fokus inte huruvida den bedrivs i privat eller offentlig regi. Lika regler ska gälla för alla.

Slutligen ska Sveriges försvar stärkas för att öka vår försvarsförmåga med
NATO-medlemskap som mål. Allt detta ställer stora krav på ordning och reda i svensk ekonomi och effektiv användning av skattemedel. Med tydliga prioriteringar kan vi göra Sverige och vår välfärd ännu bättre.

 

Anders Hansson, Riksdagsledamot (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen