Så ska fler klara gymnasieskolan

Utbildning är ett prioriterat område för oss moderater och vi vill att skolorna i Vellinge kommun ska tillhöra de allra bästa i landet.  För oss är kunskapsresultaten i fokus och det är viktigt att utbildningen är aktuell, relevant och inspirerande så att eleverna kan rustas väl inför framtiden och den moderna arbetsmarknaden. 

En av de viktigaste faktorerna för att få ner ungdomsarbetslösheten är att få så stor andel som möjligt att genomgå gymnasiet. I syfte att nå den nollvision om ungdomsarbetslöshet som vi moderater har tagit initiativ till deltar Vellinge kommun och Utbildningsnämnden i två  projekt med syftet att få fler att ta gymnasieexamen, vilket i förlängningen innebär bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Vellinge deltog först i projektet Plug In 2.0,  vilket avslutades under hösten 2016 och arbetet har därefter övergått till projekt Griffin. Projektet omfattar även kommunens aktivitetsansvar vilket omfattar alla ungdomar under 20 år som inte har gymnasieexamen.

– Att nå 100 % med gymnasieexamen är ett högt ställt mål, men i Sveriges bästa skolkommun ska vi kunna klara alla elever, säger Gustav Schyllert (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Vellinge kommuns målsättning för läsåret 2016/17 är bland annat, att:

  • Att våra elever i gymnasieskolan fullföljer sin utbildning.
  • Eliminera antalet ungdomar med för kommunen okänd sysselsättning.
  • Alla ungdomar i målgruppen är, inom två månader, i åtgärd som på sikt kan leda till utbildning eller arbete.
  • Utveckla utbudet av åtgärder för ungdomarna.
  • Utveckla information och kommunikation på hemsida och i sociala medier.

Läs mer om projekten här: http://www.esf.se/en/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Griffin-PlugIn/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen