Samverkan mellan skola och näringsliv är vägen framåt!

Skolan har ett stort och viktigt uppdrag där eleverna efter fullgjord utbildning ska komma ut i samhället utrustade med kunskaper och färdigheter. Men uppdraget är bredare än så. Skolan måste också förbereda framtidens samhällsmedborgare på ett modernt arbetsliv med alla krav det innebär. 

Samverkan mellan skola och näringsliv ger eleverna erfarenheter och kontakter som förbättrar deras självinsikt och tydliggör de förväntningar som kommer att ställas på dem i arbetslivet. De får kunskaper om olika yrkesroller, företagens roll i samhället och kopplingen mellan arbetslivet och sin utbildning. Det kan också inspirera till eget entreprenörskap och företagande. 

Samverkan är lika viktig för företagen. Det kan handla om att säkra generationsväxling på företaget, höja statusen och intresset för en viss bransch eller stärka banden till lokalsamhället. 

Därför har vi moderater under många år arbetat långsiktigt med att stärka banden mellan skola och näringsliv i Vellinge kommun. Så sent som i september meddelade Microsoft att Sundsgymnasiet, som första skola i landet, blivit en del i deras “Showcase School Incubator program”. I december startar kommunens samarbete med företaget Ung Omsorg där eleverna kan söka extrajobb och prova på arbete i äldreomsorgen med fokus på social samvaro och umgänge över generationsgränserna. Under nästa år kommer eleverna på ekonomiprogrammets entreprenörskapsinriktning årskurs två få möjlighet att göra en “jobbskuggning” där de under en halvdag får besöka ett lokalt företag för att på så vis uppleva en vanlig dag på jobbet och få inblick i en viss bransch eller visst yrke.

Sedan tidigare arbetar skolan målmedvetet med Ungt Företagande i årskurs två och tre där eleverna får testa på att driva företag. I Draknästet kan UF-företagarna pitcha sina idéer för lokala företagare och få vägledning och bedömning. På ekonomiprogrammet finns en särskild inriktning med entreprenörskap och skolan arbetar, inom ramen för framtidssäkrad välfärd, med entreprenöriellt lärande där elevernas egna drivkraft och motivation får ta större plats.

Om skolan ska kunna möta framtidens krav och förbereda eleverna för morgondagen är näringslivet och företagen tillsammans med ambitiösa elever, duktiga lärare och engagerade föräldrar en omistlig del i det arbetet.  

Gustav Schyllert (M)
Utbildningsnämndens ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *