Skåne kan inte vänta på Arbetsförmedlingen

Vellinge anser liksom många andra skånska kommuner att det vakuum som nu uppstår i och med arbetsförmedlingens pågående omorganisation inte är acceptabel. Styrelsen i Kommunförbundet Skåne, där Carina Wutzler sitter, beslutade på senaste styrelsemötet att man i ett öppet brev till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson behövde påtala vikten av att staten tar sitt ansvar för att få till fungerande arbetsmarknadsinsatser.

Vi har i många år levt med en Arbetsförmedling som har fått förändrade uppdrag och sedan inte klarat av genomförandet. Det har inte bara drabbat de arbetssökande, näringslivet, integrationen och Skånes utveckling, det har även inneburit stora kostnader för kommunerna. Årligen kostar dessa brister Skånes kommuner över en halv miljard kronor som går till arbetsmarknadsinsatser istället för till skola, vård och omsorg där de verkligen behövs.

Vi välkomnar den dialog som Arbetsförmedlingens generaldirektör enligt sitt brev 11 juni vill ha, men vi kan inte vänta till 2021 med att ha en fungerande arbetsförmedling på plats. Kommunerna kan inte förväntas att täcka upp för detta i minst ett och ett halvt år till. Neddragningen på kontor och fysiska mötesplatser kommer dessutom att öka trycket på kommunernas kontaktcenter och arbetsmarknadsenheter ytterligare. ”Effektiviseringen” av Arbetsförmedlingens verksamhet innebär bara merarbete och högre kostnader för kommunerna. Denna övervältring av kostnader från stat till kommun är inte acceptabel.

Situationen är i högsta grad allvarsam och den kommer bara att bli värre. Nu undrar vi på vilket sätt regeringen kommer att ta tag i detta problem? Att passivt hänvisa till att Arbetsförmedlingen har fått ett reformuppdrag löser inte problemen som kommunerna och våra invånare lever med idag.

Den kommunala ekonomin är ansträngd som det är. Ska vi dessutom lösa problem som egentligen inte är kommunernas ansvar krävs det att det tillsätts resurser. Redan hösten 2013 lade vi fram ett förslag om att Skåne skulle bli pilotlän genom att ta över arbetet med ungdomsarbetslöshet. Svaret från arbetsmarknadsdepartementet blev då nej. Den 23 april 2019 skickade vi en skrivelse kring konsekvenserna för de skånska kommunerna av de aviserade förändringarna av verksamheten till Arbetsmarknadsdepartementet.

Nu säger vi återigen, ge oss förutsättningarna för att arbeta med detta problem som vi ändå får hantera. Skåne kan inte vänta, varken våra invånare, företag eller kommuner.

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen