Smart avsättning har skapat unika tillgångar

Moderaternas ansvarsfulla och långsiktiga politik ger resultat. Vellinge kommuns tillgångar i pensionsmedelsförvaltningen överstiger den totala pensionsskulden. Vellinge kommuns totala pensionsskuld bedöms uppgå till 523 miljoner kronor per den 31 december 2017 samtidigt som tillgångarna bedöms uppgå till 670 miljoner kronor. Tack vare detta kan vi nu använda överskottet på ett sätt som kommer invånarna till gagn.

Bakgrunden är att Vellinge kommun 1995 beslöt, efter förslag från oss moderater, att avsätta 120 miljoner kronor för att finansiera framtida pensionsutbetalningar. Skulden avser kommunanställdas intjänade pensioner före 1998 och de avsatta 120 miljoner kronorna har nu vuxit rejält.

På kvällens kommunfullmäktige beslutades att om att pensionskapitalet överstiger 120 % av pensionsskulden ska övervärdet realiseras. Det realiserade övervärdet kan då användas till  viktiga investeringar i kommunal infrastruktur eller andra viktiga satsningar. Omfördelning  av pengarna bedöms i dagsläget tillföra en reavinst på cirka 20 miljoner kronor under både 2017 och 2018.

– Vi tar fortsatt ansvar för pensionsskulden men samtidigt kan vi använda det realiserade övervärdet till satsningar som kommer invånarna till gagn. Förvaltningen av avsättningen från 1995 innebär att Vellinge som en av få kommuner i landet har tillgångar som överstiger den samlade pensionsskulden. Den årliga utbetalningen till de som gått i pension motsvarar en kostnad på 28 miljoner kronor, en kostnad som utan vår avsättning skulle behöva lösas inom ordinarie driftsbudget, säger Carina Wutzler.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen