Snart är alla våra vallöften uppfyllda!

Inför valet 2018 gick vi Vellingemoderater till val med 71 vallöften. Hela 68 av dessa är nu uppfyllda. Vi lovar inte allt till alla men vi håller det vi lovar. Du kan lita på oss!

Fetstil = uppfyllda/pågående

Vanlig = planering

 1. Starta familjecentral i Höllviken
 2. Bygga om Bäckatorget
 3. Fortsätta byggnation av hyresrätter
 4. Nybyggnation, ombyggnation och uppfräschning av lekplatser
 5. Anlägga fler utegym i olika delar av kommunen
 6. Utveckla/förstärka aktivitetschecken
 7. Fortsätta arbetet med skydd mot stigande havsnivåer
 8. Fortsätta utveckla det drogförebyggande arbetet
 9. Starta upp måltidskompis, kulturkompis m.fl. för att motverka ensamhet
 10. Arbeta förebyggande med att stärka barn och ungdomars psykiska hälsa
 11. Fortsatt satsning på offentliga toaletter
 12. Utveckla Vellingemodellen för att få ännu fler Vellingebor i arbete
 13. Säkerställa möjlighet för stöd till de som vårdar anhörig i hemmet
 14. Kallbadhus/bastu i Skanörs hamn
 15. Uppföra fler övervakningskameror för ökad trygghet
 16. Motverka hedersrelaterat våld och förtryck
 17. Värna och vårda kommunens unika natur och stränder
 18. Skapa ett resecentrum vid Vellinge ängar
 19. Starta upp Barnahus
 20. Planering av ny skola i Höllviken
 21. Utbyggnad av Skanörsgården
 22. Ny sporthall på Herrestorpskolan
 23. Utökning av livräddarverksamhet
 24. Fortsatt utbyggnad av dagvattenåtgärder
 25. Renovera utemiljön på grundsärskolan i Ljunghusen
 26. Verka för förbättrad kollektivtrafik i hela kommunen
 27. Fortsätta utvecklingen av Skanörs hamn
 28. Bygga fler pendlarparkeringar
 29. Införa servicegaranti för bygglov, tillsynsärenden, serveringstillstånd m.fl.
 30. Införa resursskola
 31. Skapa multiyta i Västra Ingelstad
 32. Om- och tillbyggnad av Asklunda förskola
 33. Utveckla Ängastråket i Vellinge
 34. Stärka samverkan mellan skola och näringsliv
 35. Kräva ökad polisnärvaro i kommunen
 36. Inrätta företagslots
 37. Driva på för utbyggnad av E6 och väg 100
 38. Fortsätta satsningar på trafiksäkerhetshöjande åtgärder
 39. Byggnation av bullervall vid E6
 40. Ytterligare ökning av vägföreningsbidragen från 1,8 mkr till 6 mkr årligen
 41. Utökning av antalet platser och inriktningar på Sundsgymnasiet
 42. Starta upp Sveriges första demensby
 43. Utveckla stationshuset i Västra Ingelstad med handel och service
 44. Avveckla tillfälliga boende för nyanlända (så fort det är möjligt)
 45. Gång- och cykelväg Kämpinge-Trelleborg
 46. Utbyggnad av Skanörs skola och ny idrottshall
 47. Utveckla ungdoms- och fritidsverksamheten för ett större och bättre utbud
 48. Utveckla hamnen vid Falsterbokanalen till en levande hamn med service och aktivitet
 49. Anlägga en gång- och cykelväg längs Strandbadsvägen
 50. Beslut om att bygga ut Sundsgymnasiet
 51. Verka för att bosättningslagen rivs upp
 52. Bygga ny entré och centrumgata i Vellinge – Norra infarten
 53. Inrätta fler karriärtjänster inom skola och fritidshem
 54. Verka för uppstart av inkubatorsverksamhet
 55. Ny grundskola och sporthall i Hököpinge
 56. Översyn av Tångvallaområdet – nybyggnation planeras
 57. Utveckla stödet och förbättra dialogen med pensionärsföreningarna
 58. Nya lokaler för LSS daglig verksamhet i Vellinge tätort
 59. Utveckling och försköning av området runt Polisvägen i Höllviken
 60. Utöka lärarnas tid med eleverna
 61. Uppföra utomhuspadelbanor i samverkan med föreningslivet
 62. Ombyggnation av den s.k. Triangeln i Skanör
 63. Utveckla Ungt Företagande till att omfatta även grundskolan
 64. Anlägga en gång- och cykelväg till Lillhagens ridhus
 65. Anlägga en gång- och cykelväg längs Falsterbovägen
 66. Utveckla/använda digital teknik för att öka servicen till invånarna
 67. Fortsätta stärka rektorns roll och det lokala ledarskapet
 68. Erbjuda fler spetsutbildningar
 69. Införa avgiftsfria bussresor till 75+
 70. Ta fram program för Framtidssäkrad välfärd
 71. Ta fram program för Hållbar utveckling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.