Sommarhälsning från Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande

Snart har första halvåret 2023 passerat och sommarvärmen har infunnit sig. En del av er har kanske redan börjat er semester och jag hoppas att ni kan njuta av ledighet och det fina vädret. Själv jobbar jag någon vecka till innan det är dags för lite ledighet. Håller tummarna för fortsatt sol och värme men också för lite välbehövligt regn, gärna då under nätterna.

2023 är ett år olikt många andra, med en turbulent och osäker omvärld och med ett skakigt ekonomiskt läge. Tror många av oss såg fram emot ett lugnare 2023 efter ett par års pandemi men läget är som det är och något som vi alla får förhålla oss till och ta oss igenom gemensamt.

Innan ledigheten vill jag skicka med lite reflektioner från första halvåret och påminna om vad vi moderater har åstadkommit med vår politik. Leveransen och måluppfyllelsen är hög så här långt. Vi har fortsatt att prioritera kärnverksamheterna skola och omsorg men även trygghetsfrågorna, hållbar utveckling och framtidssäkrad välfärd har stått i fokus.  

Under första halvåret har vi hunnit med många såväl stora som små projekt och jag vill börja med att nämna våra stora satsningar på skolbyggnationer. Hököpinge skola har gått in i sluttampen med verksamhetsstart till hösten, Skanörsgårdens förskola har fått en helt ny och fin utbyggnad med plats för 60 barn, Södervångskolan har fått ett nytt tillagningskök och matsal, Tångvalla har börjat rivas och eleverna har flyttat in i en ny tillfällig paviljongskola – en enorm satsning, miljö- och byggnadsnämnden har godkänt bygglov för Henriksdalsskolan som därmed kan börja byggas under hösten, Sundsgymnasiet har fått tilldelningsbeslut och byggnation av en utbyggnad kommer snart igång även här. Som ni säkert hört så röstade oppositionen ner detaljplanen som skulle möjliggöra en ny delbar idrottshall och en nödvändig utbyggnad av Skanörs skola, det är mycket beklagligt. Oppositionens avslagsbeslut drabbar en hel skola, flera hundra barn och föreningslivet på Näset. Vi ger inte upp utan vi har överklagat beslutet och inväntar nu beslut från förvaltningsrätten.

Under våren fattade vi beslut om att utveckla förstärkta teamet för att stötta skolorna, föräldrarna och elever med problematisk frånvaro. Genom tidiga insatser och ett förebyggande och sammanhållet arbete minskar risken att elever får hög frånvaro och hjälper eleven att komma tillbaka till skolan snabbare.

I början av året startade arbetet med att stjärnmärkning enligt svenskt demenscentrums utbildningsmodell för all personal som arbetar med demenssjuka personer. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen kring en personcentrerad demensvård där man har människan i fokus snarare än demenssjukdomen. Rätt utbildning och bemötande hos personalen ökar livskvaliteten och minskar oron hos personer med demenssjukdom. Det uppskattade arbetet med Seniorkontakterna har förlängts. Ny detaljplan för Eskilsgården har vunnit laga kraft och förhoppningen är att byggnation av nytt vård- och omsorgsboende samt LSS-daglig verksamhet ska kunna komma igång under året. För att möta behovet av nya bostäder för persongrupp LSS har vi moderater lagt fram förslag om nytt LSS-boende i centrala Höllviken, på den sk ”Taxitomten”.

Trygghet är alltid högt prioriterat för oss moderater. Under våren har livräddarverksamheten fått ett nytt livräddartorn i Ljunghusen. Vi har förlängt trygghetsvärdarnas tjänstgöring så att den innefattar dagtid även detta år. Med anledning av det förändrade omvärldsläget har ett arbete för att stärka kommunens IT-säkerhet påbörjats. Arbetet med SSPF växlades upp, ett arbete där skola, socialtjänst, polis och fritid arbetar tillsammans med föräldrar, ungdom och andra samverkansaktörer med att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogmissbruk och andra riskbeteenden. Arbetet har även utökats till gymnasieskolan.

Under förra året beslutade kommunstyrelsen efter förslag från oss moderater att en detaljplan för Förbifart Rängs Sand ska tas fram. Detta sedan Trafikverket för några år sedan backade ur projektet med löfte om trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Kämpinge by. Något som vi ännu inte sett skymten av. Under våren gick planuppdraget ut på samråd för förslag på ny detaljplan. Förbifarten är en förutsättning för en hållbar utveckling av Rängs Sand och en trygg trafiksituation i Kämpinge by.

Under våren har Skanörs hamn fått ett rejält lyft genom ombyggnation och nya bryggor, något som behövdes då de gamla bryggorna blev utdömda. De nya flytbryggorna har bättre funktion, minimalt underhållsbehov och lång livslängd. I år har Skanörs hamn tilldelats Blå flagg som en av 15 hamnar i Sverige vilket är glädjande. Det har även gjorts en renovering av de yttre bryggorna vid Handikappbadet i Ljunghusen. Tyvärr blir det inte någon repris av den uppskattade beachbaren på Västra hamnplan vid Falsterbokanalen eftersom oppositionen nekade näringsidkare bygglov när ärendet hanterades i miljö- och byggnadsnämnden. Mycket trist!

Trots ett ansträngt läge i svensk ekonomi med ökade räntekostnader och stigande inflation med ökade pensionskostnader som följd så ser det fortsatt bra ut för Vellinge kommun. Enligt kvartalsuppföljningen beräknas årets resultat till 30,7 mkr. Det är visserligen är 25,9 mkr lägre än det budgeterade resultatet men vi har fortsatt god kostnadskontroll. Måluppfyllelsen är hög och prognostiseras till 98 %.  Budgetarbetet för 2024 har påbörjats och jag skulle ljuga om jag skulle säga att det var enkelt att få ihop budgeten till nästa år. Vi kommer behöva prioritera och ompröva för att klara vårt finansiella mål och för att fortsatt kunna leverera den kvalitet i verksamheterna till invånarna som vi vill.

Jag är tacksam för allt engagemang och de högt ställda förväntningar som finns hos de som bor och verkar i kommunen.  Detta sporrar oss att fortsätta arbeta för att Vellinge fortsatt ska vara en bra och framgångsrik kommun.

Vill avsluta med att önska er alla en riktigt härlig sommar. Sola och bada på någon av kommunens tre Blå Flagg-stränder, ät en god bit mat eller ta er en svalkande dryck på någon av de många restaurangerna som finns, unna er en övernattning hemmavid, vandra längs Skåneleden eller cykla längs Sydkustleden.  Njut av allt det fina som finns i kommunen, det ska jag göra.

Jag önskar er en glad midsommar och en riktigt härlig sommar!

Vi hörs och ses till dess ha det bäst!

Carina Wutzler

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *