Språket är en förutsättning för lyckad integration!

Att lära sig det svenska språket är nyckeln in i det svenska samhället. Det är de flesta överens om. Därför är det orimligt att det i dag inte ställs krav på att nyanlända lär sig svenska. Det vill vi ändra på. Skåne är ingen kravlös gemenskap. Moderaterna går till val på viktiga och riktiga reformer för att skärpa språkkraven i integrationen.

 

Regeringen gick nyligen ut med att man vill utreda SFI för att höja kvaliteten. Det är i grunden välvilligt och bra. Men det största problemet är ju inte varierande kvalitet i utbildningarna, även om det är ett problem, utan att för få tar till sig dem – oavsett kvalitet. Idag finns inget krav på att nå kunskapsmålen för att få full ersättning för deltagandet i SFI. Det räcker att dyka upp på lektionerna. Det är just sådan kravlöshet som leder till bidragsberoende och utanförskap.

 

Vi moderater tänker ta tag i Sverige efter den 9 september. En av de viktigaste uppgifterna kommer vara att få fler nyanlända att bli nyanställda. Allt för länge har missriktad snällhet gjort det möjligt för allt för många att lära sig allt för lite under en allt för lång tid. Nu får det vara slut med kravlösheten i integrationspolitiken och speciellt när det gäller något så centralt som att lära sig svenska.

 

I dag kan alla asylsökande lära sig grunderna i det svenska språket genom undervisning på bland annat folkhögskolor. Det gäller även de som i slutändan måste återvända på grund av att de saknar skyddsskäl i Sverige. Vi anser i stället att insatser framförallt riktas mot dem som har högst sannolikhet att beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Genom att erbjuda denna grupp en gedigen språkutbildning med tydliga krav från dag ett förstärker vi människors möjligheter och drivkrafter att lära sig språket och komma in i det svenska samhället.

 

Ytterligare förslag i vårt språkpaket är språkkrav under etableringstiden för att erhålla permanent uppehållstillstånd. Vi vill också att grundläggande kunskaper i svenska ska krävas för att erhålla medborgarskap. Nyligen presenterade Moderaterna också en villkorad välfärdssatsning till landets kommuner – där kräver vi att kommunerna jobbar aktivt med att få ner bidragsberoende och att lära nyanlända svenska – för att de ska få ta del av satsningen.

 

I Vellinge har Moderaterna infört en integrationsplikt som innebär att alla vuxna nyanlända aktivt ska delta och göra framsteg i SFI – kravet gäller alla vuxna inklusive föräldralediga och pensionärer. Att uppnå målen är krav för att få kommunalt stöd och rätt till etableringsboende. Vellingemoderaterna tittar även på möjligheterna att införa en resultatbaserad SFI-peng.

 

För barnen börjar det i skolan. Vellinge har fyra år i rad blivit utsedd till Sveriges bästa skolkommun – så goda förutsättningar finns. Men utbildningsbakgrunden bland de ensamkommande varierar. Därför är det viktigt att individuella utbildnings- och studieplaner skapas och följs upp. Enligt Vellingemodellen integreras nyanlända elever i undervisningsgrupper utifrån rektorns beslut för att motverka segregation och ge goda förutsättningar för utveckling i det svenska språket.

 

Vi behöver också skapa bättre möjligheter för att den som är ny i Sverige ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Vi vill införa tidsbegränsade inträdesjobb – så att personer med lägre utbildning kan komma in på en arbetsplats, till en lärlingslön, och lära sig jobbet på jobbet. Vi sänker skatten med inriktning på de lägsta inkomsterna för att vi vet av erfarenhet att det leder till att fler jobbar. Moderaterna vill också införa ett bidragstak så att summan av staplade bidrag aldrig ska kunna bli högre än inkomsten från ett arbete.

 

Nästa mandatperiod vänder troligtvis konjunkturen ned. Eftersom regeringen inte förmått att ta tag i integrationsproblemen under den högkonjunktur som vi haft de senaste fyra åren är det extra angeläget att ta tag i dem direkt efter valet. Moderaterna har höga förväntningar på dem som är nya i Sverige. Därför tänker vi också ställa högre krav. Vi är redo att ta tag i Skåne!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen