Startskott för utveckling av småbåtshamnen vid Falsterbokanalen!

Hamnen vid Falsterbokanalen ligger fantastiskt vackert och har stor potential. Vi moderater vill utveckla området till en levande och attraktiv småbåtshamn med båtliv, föreningsverksamheter, restauranger, serveringar, handel och service. Vi har under många år kämpat för att kommunen ska få rådighet över hamnområdet som idag ägs av Sjöfartsverket. Efter många års diskussioner och förhandling har vi lyckats driva igenom ett arrendeavtal som innebär att vi nu tillsammans med båtklubb och andra aktörer kan påbörja ett efterlängtat och välbehövligt förändringsarbete.

Det handlar om att se till att funktioner såsom båtkran, spolplatta, ramper mm kommer på plats men också om att skapa nya förutsättningar för fler föreningar och verksamheter att etablera sig på platsen. Båtklubben, Sjöräddningssällskapet, Sjöscouterna och befintliga näringsidkare är exempel på självklara samverkanspartners på området. Parkering och båtuppställningsplatser kommer fortsätta finnas men målsättningen är att dessa flyttas närmre vägen och att ytor närmast vattnet används för serveringar och olika verksamheter. Vi har för avsikt att ansöka om tillstånd för utfyllnad väster om kajen för att skapa ytterligare yta med bl a nytt strandområde.

En viktig knäckfråga i avtalsförhandlingen har handlat om ansvarsfrågan gällande marksanering och det är tydligt att det åligger i Sjöfartsverket. Hållbarhet kommer ha stort fokus under hela planeringen och målsättningen är att hamnen ska nå Blå Flagg-certifiering. Vilket endast 14 hamnar i Sverige har idag.

Vi avser starta arbetet med förändring direkt under 2023 och i vår budget kommer vi avsätta resurser för att kunna påbörja rivning av Sjöfartsverkets gamla byggnader och för att kunna förstärka och uppföra nödvändiga funktioner. En röst på moderaterna innebär en röst för en utveckling av småbåtshamnen vid Falsterbokanalen så att den blir så fin som den förtjänar att vara. Nu ser vi till att ta chansen när vi har den!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *