Sveriges bästa skola satsar på skolmiljön

För oss moderater är skola och utbildning ett prioriterat område. Skolan är en plats för lärande men det är även en arbetsplats för både elever och medarbetare.  Det är därför viktigt att ha en bra arbetsmiljö.

Många stora skolsatsningar är på gång eller redan igång i vår kommundel och Västra Ingelstad förskola och Herrestorpsskolan är två av dem.

Om- och tillbyggnaden av Herrestorpsskolan är i full gång. Eftersom det samtidigt pågår verksamhet på skolan tar den ett par år. 2018 kommer skolan för 550 elever att stå färdig, och den tillhörande sporthallen är klar året därefter. Detta är en stor satsning på cirka 170 miljoner kronor.

I anslutning till Herrestorpsskolan entré, som blir en knutpunkt i skolan, kommer det att byggas ett torg med mediatek, ett elevcafé samt ett galleri. Vi kommer även satsa på utemiljön som kommer att erbjuda något för alla åldersgrupper samt möjligheter för utepedagogik med bland annat uteklassrum, växthus, utomhuskök och grillplats.

I Västra Ingelstad satsar vi 51 miljoner på en ny förskola.  Den nya förskolan kommer att rymma cirka 140 barn på 8 avdelningar och ska stå färdig sensommaren 2018.

Den nya förskolan kommer att ha ljusa och öppna utrymmen,och ett stort gemensamt rum för grupplek och samlingar. För oss är det viktigt att barnen stimuleras på rätt sätt och det kommer därför att byggas en skaparverkstad och utrymmen för idrott och rörelse.

Utemiljön kommer vara indelade i områden med lekutrymmen på olika teman. För att stimulera uteaktiviteter kommer det även att anläggas sovloft utomhus, cykelslingor och en anordning för vattenlek.

Dessa satsningar är en del av Vellingemoderaternas arbete för att vi ska fortsätta ha Sveriges bästa skolor och förskolor.

 

Anna Tinglöf 
Vice ordförande Utbildningsnämnden

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen