Tack för i år!

Hoppas ni alla har haft en mysig jul. 2019 närmar sig sitt slut och det är snart dags för nyårsfirande. Det har varit ett händelserikt år och så här i slutet av året är det på sin plats att sammanfatta lite av det vi åstadkommit genom vår politik.

Trygghetsfrågorna har fortsatt varit i fokus. Det har handlat om både fysiska insatser som bättre belysning, säkrare gång- och cykelvägar och centrumutveckling men också om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder genom trygghetsvärdarna samt samverkan mellan kommun, invånare, föreningar, företagare och polis. Kommunen skrev i början av året under ett framtidsinriktat och målmedvetet samverkansavtal med polisen. Vellinge fortsätter att få goda resultat i polisens trygghetsmätningar och hamnar återigen på plats 5 i Sverige i SKL:s öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet.

Satsningarna runt om i kommunen har fortsatt: Ängastråket i Vellinge centrum, förändringen längs Kungstorpsvägen i Höllviken, den nya fina Bokdalsplatsen, fortsatt utveckling av Skanörs hamn, rekreationsområdet på Sandeplan, ny utemiljö på grundsärskolan i Ljunghusen, stationsområdet vid Vellinge ängar med tillhörande resecentrum, gångbron på Bakdjupsstigen, antagen detaljplan vid Mariastugan, utveckling av kanalområdet, nya pendlarparkeringar i Östra Grevie och Västra Ingelstad, utegym i Västra Ingelstad, uppstart av ny park och temalekplats i Hököpinge samt påbörjad ombyggnation av Bäckatorget är några av alla projekt som gjorts under året.

Digitaliseringen har fortsatt utvecklats på flera områden, bland annat genom klassrumsrobot och VR-satsning på biblioteken som varit uppskattat i alla åldrar, inte minst för pensionärsföreningarna.  Genom att utveckla e-tjänster inom olika områden har vi arbetat med att förbättra tillgängligheten för de som besöker, bor och verkar i kommunen. Under året har även många viktiga dokument antagits. Här kan nämnas uppdaterad handlingsplan för integration, kompetensförsörjningsstrategi, kulturmiljöprogram och upphandlingspolicy.

Många barnfamiljer väljer att flytta till kommunen och därmed ökar behovet av förskole- och skolplatser. I början av året öppnades en ny familjecentral i centrala Höllviken innehållande öppen förskola, BVC och mödravårdscentral. Asklunda förskolas tillbyggnad med 120 nya förskoleplatser är färdig och invigd och arbetet med att renovera den befintliga byggnaden har påbörjats. Under året har även hela om– och tillbyggnaden av Herrestorpskolan färdigställts vilket innebär fördubblat antal skolplatser men också en ny fin sporthall. Sporthallen har blivit ett bra tillskott för såväl skolan som föreningslivet. Planarbete och planering för ny skola och idrottshall i både Höllviken och Hököpinge har fortsatt. Barn och unga ska få bästa tänkbara start i livet och alla elever ska ha en trygg och utvecklande lärmiljö. Arbetet med förbättrad studiero och ökad trygghet samt skärpning och förtydligande av ordningsregler har fortsatt under året och har glädjande nog redan gett goda resultat i den årliga elevenkäten. Kommunen har erhållit flera fina utmärkelser vad gäller skolmaten, både genom White guide junior, ekomatsligan och som årets storkök.

Hållbarhetsarbetet fortsätter vara en viktig del i alla kommunens verksamheter och under året har det bland annat anlagts solceller och sedumtak vid nybyggnation, antagits en laddinfrastrukturstrategi, beslutats om ny avfallsupphandling och tecknats avtal om högkvalitativ busstrafik. Vidare har ansökan gällande skydd mot förhöjda havsnivåer behandlats av mark- och miljödomstolen. Dom förväntas i mars nästa år.  Dessutom har dagvattendammar och dagvattenmagasin anlagts för att klara skyfall och en omfattande utbyggnad av vatten- och dagvattenledningar i Skanör pågår för fullt.

 2019 höjde vi för andra året i rad vägföreningsbidraget, i år med 1 miljon kronor. Det innebär en total bidragshöjning från 1,8 miljoner 2017 till 5 miljoner kronor 2019.

För att befintliga företag ska kunna växa och fler företag ska kunna etablera sig i kommunen behövs mark för företagsetablering. På årets sista kommunfullmäktige antogs planen för ett nytt verksamhetsområde intill det befintliga området i södra delen av Vellinge tätort. Företagarna är en viktig del av kommunens utveckling och vi moderater arbetar för att kommunens företagare ska få ännu bättre förutsättningar. Ett av våra vallöften förverkligades i början av året genom företagslotsen som finns till för att underlätta för såväl nya som redan etablerade företagare. Vellinge fortsätter toppa Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet där kommunen hamnade på plats 6 av 290.

När man summerar året är givetvis ekonomin och resultatet en viktig aspekt och det ser bra ut för 2019. Det ser ut att bli ett resultat på 52,1 miljoner vilket är 43,6 miljoner bättre än budget.

Det har verkligen varit full fart i hela kommunen och vi har mycket att glädjas åt och mycket att vara stolta över. Tack för i år. Ladda nu batterierna för sen startar vi 2020 med full kraft och energi. Då ska vi fortsätta vårt arbete för ett ännu bättre Vellinge. 

Just precis – Ett Vellinge som visar vägen in i framtiden! ?
Jag önskar er alla ett riktigt Gott nytt år!
Vi hörs och ses till dess ha det bäst.

Carina Wutzler                   
Gruppledare
Kommunstyrelsens ordförande 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen