Tack för i år

2018 närmar sig sitt slut och det är snart dags för jul- och nyårsfirande. För egen del blir det dessutom lite välbehövlig ledighet. Det har varit ett intensivt år med valförberedelser, valrörelse och under hösten även eftervalsarbete med nomineringar och valberedningsarbete. Jag vill tacka alla för ert engagemang och för det arbete ni lagt ner och bidragit med. Vårt gemensamma arbete har gjort skillnad och valresultatet 50,4% hade inte varit möjligt utan allas insatser. Jag vill även passa på att tacka alla anhöriga som stöttat och varit förstående när det gäller tidsåtgång för valarbetet. Sist men inte minst tack till alla som tror på oss och vår politik och som valde den moderata valsedeln den 9 september. Ni har gett oss ett förtroende som vi nu ska förvalta på bästa sätt.

Även om det varit valår har vi fokuserat på kommunens verksamheter och service och jag tänkte sammanfatta lite av vad vi åstadkommit med vår politik under 2018.

 Den digitala agendan håller på att förverkligas i samtliga verksamheter. Genom att ta tillvara teknikens möjligheter kan vi förbättra kvaliteten, öka tillgängligheten och använda resurserna mer effektivt. Digital signering inom hemtjänsten, lansering av 100 nya e-tjänster, ny hemsida, digital bygglovshantering och digitalt ritningsarkiv är alla ett led i detta arbete. 

Som första kommun i landet har Vellinge från 2018 infört integrationsplikt för alla nyanlända. Plikten innebär att alla vuxna ska delta i Samhällsorientering, SFI och etableringsinsatser annars förlorar man rätten till stöd och etableringsboende. 

Trygghetsfrågorna har varit i fortsatt fokus och vi har gjort en historisk satsning på trygghetsvärdar. Om- och tillbyggnaden av räddningsstationen i Skanör innebär en satsning på räddningstjänsten som är en del av tryggheten. Under sommaren utökades livräddarverksamheten i kommunen från sex till nio veckor, perfekt tajming med den fina sommaren vi fick. En avgörande trygghets- och framtidsfråga för kommunen handlar om att få uppföra skydd mot förhöjda havsnivåer och i och med att ansökan till Mark- och miljödomstolen skickats in har vi nått en viktig milstolpe.

Centrumutveckling och stora infrastruktursatsningar har genomförts genom bland annat ombyggnation av Kungstorpsvägen, Stationstorget vid Vellinge ängar, bullervall i Vellingetätort, Parkstråket och Stortorget i Vellinge, pendlarparkeringar i Västra Ingelstad och Östra Grevie och nya Stens brygga i Skanörs hamn.

På fastighetssidan händer också mycket; Herrestorpskolan har byggts om och till, ny fin förskola för 120 barn i Västra Ingelstad invigdes i november, tillbyggnad av Asklunda förskola har påbörjats, programbeskrivning för nya Lindesgården har beslutats och byggnation av ny sporthall i Vellinge tätort har startat upp. Dessutom har ny konstgräsplan anlagts i tätorten vilket blir ettstort tillskott för såväl skolan som föreningslivet. 

Våra barn och ungdomar ska få bästa tänkbara start i livet och alla elever ska ha en trygg och utvecklande lärmiljö. Arbetet med förbättrad studiero och ökad trygghet samt skärpning och förtydligande av ordningsregler för att förhindra kränkningar inom skolan har pågått under året. Härom veckan invigdes Vellinges nya ungdomscentral. I verksamheten finns ungdomscoacher, drogterapeut och alkoholkurator som stöd till barn och unga.

Under året invigdes Omtankens hus. En stor och unik satsning med allt under ett tak, äldreomsorg, vårdcentral,trygghetslägenheter och kommunala handläggare för att kunna möta äldre med bättre och mer samlad service. Men det är inte bara konceptet som är unikt, det är även byggnaden i sig. Omtankens hus är byggt enligt mörkgrön miljöklassificering och är ett nollenergihus vilket innebär att det är helt självförsörjande. Omtankens hus finansieras genom kommunens första gröna obligation där pengarna som kommer in är öronmärkta åt miljömässigt hållbara investeringsprojekt. Under året har vi även arbetat med att utveckla servicehusen till tydligare aktivitetshus och mötesplats för äldre.

I mitten av december kom beskedet från Högsta Förvaltningsdomstolen gällande Vellinges beslut att införa tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna. Beslutet är tydligt och klargörande; Vellinge får rätt att införa tiggeriförbud. Domen är prejudicerande och en seger för hela kommun-Sverige och det kommunala självstyret.

2018 har varit ett framgångsrikt år för Vellinge. Glädjande att Vellinge återigen utsetts till Årets bästa skolkommun och att skolmaten prisas med fina utmärkelser. Det är även glädjande att Vellinge fortsätter få goda och förbättrade resultat i Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen”. Dessutom toppar Vellinge polisens trygghetsmätningar och vi har enligt Svenskt näringsliv andra bäst näringslivsklimat i landet samtidigt som vi har utsetts till Årets nyföretagarkommun. Vellinge har även fått goda betyg i medarbetarundersökningen och toppbetyget AAA avseende kreditvärdighet består. 

Ekonomiska prognosen ser bra ut och kommunens resultat blir ca 21 miljoner bättre än det budgeterade resultatet 4,6 milj.

Vi har mycket att glädjas åt och mycket att vara stolta över. Tack för i år. Ladda nu batterierna för sen startar vi 2019 med full kraft och energi. Då ska vi fortsätta vårt arbete för ett ännu bättre Vellinge. 

Just precis – Ett Vellinge som visar vägen in i framtiden! ?
Jag önskar er alla en riktigt God Jul och Gott nytt år!

Vi hörs och ses till dess ha det bäst.

Carina Wutzler   
Gruppledare
Kommunstyrelsens ordförande                                                                 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen