Tidningen Hallå - Hur ska fler bostäder skapas i Vellinge kommun?

Tidningen Hallå Vellinge låter olika partier presentera sin politik inför valet. Veckans fråga lyder: Hur ska fler bostäder skapas i Vellinge kommun? 

Just nu byggs det bostäder som aldrig förr i kommunen och nu handlar det snarare om att hitta en bra balans i utbyggnadstakten. Vi ser positivt på att Vellinge växer men det måste ske på rätt sätt och i lagom takt samtidigt som kommunens särprägel måste bevaras.

Vårt svar:
För tillfället byggs många bostäder i kommunens olika delar och det finns fler planer som möjliggör bostadsbebyggelse kommande år. Nu handlar det om att få till bra bostadsbebyggelse och sprida ut den över tid och att hitta en balans i befolkningsökningen så att vi får en hållbar tillväxt. För oss är det viktigt att växa i lagom takt och på rätt sätt. Vi ser med fördel en förtätning av de centrala delarna för att spara värdefull natur och åkermark men också för att skapa underlag för levande och attraktiva centrum. Det behövs olika boendeformer för tex ungdomar och äldre vilket vi efterfrågar i markanvisningar och för in i detaljplaner.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen