Tillsammans för fortsatt destinationsutveckling

Besöksnäringen har stor betydelse för Sveriges fortsatta utveckling och tillväxt. Studier visar att kommuner med en hög turism och besöksnäring får positiva effekter på bland annat ökad sysselsättning, större serviceutbud inom flera branscher, högre nyföretagande och förbättrad dagligvaruhandel. Besöksnäringen är en stor och växande bransch, en bransch där många av kommunens unga får sitt första jobb. Vi moderater arbetar hela tiden för att öka attraktiviteten runt om i kommunen och vi ser att det finns en stor potential i att utveckla besöksnäringen för att få till ökad ”året runt” turism och att utveckla hela kommunen som en attraktiv besöksdestination, inte minst på grund av det rika natur- och kulturliv som finns här. Vi vill fortsätta bygga traditioner med olika återkommande arrangemang som sträcker sig över hela året. Arbetet är långsiktigt och handlar om att utveckla Vellinge kommun som destination där vi vill underlätta för företagare och föreningar att arrangera återkommande evenemang.

Vellinge har stränder i världsklass och det satsar vi på att behålla och utveckla. Genom att se till att stränderna hålls rena, fina och trygga har kommunen under flera år tilldelats Blå flagg på hela tre stränder. Konceptet Semesterkänsla har arbetats fram för att marknadsföra kommunen och underlätta för besökare att hitta tips på smultronställen, matställen, övernattningsmöjligheter och aktiviteter. 

En viktig del av besöksnäringen handlar om möjligheten till olika övernattningsmöjligheter. Campingtrenden har ökat under senaste decenniet. I samband med att kommunen sökte ny aktör för Falsterbo Camping 2017 valde vi att höja ambitionsnivån rejält med målet om en fyrstjärnig camping och samtidigt avsatte vi 5 mkr i budget för att förbättra infrastrukturen i området. Målet uppnåddes snabbt och idag har vi en camping värd namnet i kommunen.  Vi ser att det finns behov att ytterligare övernattningsmöjligheter och då gärna i kombination med konferens- och spamöjligheter. Lämplig plats för detta är Falsterbo Strandbad och därför har ett planuppdrag om planändring för att pröva detta beslutats och markanvisningstävling genomförts. 

Vi moderater har arbetat långsiktigt med att utveckla Skanörs hamn. Under de senaste åren har antalet båtplatser utökats, kajer byggts ut, Stens brygga byggts,  fyrplatsen med dansbana förskönats, livräddartorn byggts, livräddarverksamheten utökats, nya toaletter uppförts,  ny lekplats samt hamnområdet har förskönats med belysning och planteringar av olika slag. Genom vår politik har vi möjliggjort utveckling av verksamheter såsom nytt kallbadhus och tillskott av flera restauranger på platsen. Vi ser stor potential i att utveckla småbåtshamnen i Falsterbokanalen och hoppas nu på att förhandlingarna med Sjöfartsverket bär frukt så att vi även här kan få till en fantastisk plats med verksamheter och båtliv.

Vi har varit delaktiga i att ta fram Skåneleden och Sydkustleden. Stråk som passerar unik och vacker natur i varierande miljö. Att vandra, cykla och golfa har blivit populära aktiviteter och här ser vi stora möjligheter att tillsammans med det lokala näringslivet skapa spännande koncept med paketerade upplevelser för både besökare och invånare.

Vi är stolta och glada över olika arrangemang så som Gåsaloppet, Halör Cup, Allsång i Kanalen, Vikingaveckan, Skördefest, Falsterbo Horse show, Falsterbo Bird show, Sommarfest, konstrundor, fågelguidningar, VIFFE cup, Möllevallscup, vernissage, utställningar m.fl. som ordnas av olika aktörer och som vi vill stötta och uppmuntra och som vi gärna ser ännu fler av framöver. Det finns ett stort utbud av restauranger och serveringar – ett utbud som uppskattas av invånarna och som lockar hit många besökare. 

Högsäsongen för kommunen som turistort närmar sig och vi ser fram emot en skön vår och sommar med glada invånare och turister som tillsammans möts på kommunens stränder, smultronställen, uteserveringar och olika mötesplatser.

Carina Wutzler (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.