Trafiken ska flyta på!

En förutsättning för att människor ska kunna utvecklas och känna frihet är rörligheten – möjligheten att förflytta sig någon annanstans. Det kan vara dagliga resor för att lämna barn på förskola, åka till en affär för att handla eller till och från arbetet. Det kan också vara mer sällan förekommande resor. För oss moderater är det viktigt att Vellingeborna ska kunna ta sig fram tryggt, smidigt och miljövänligt. Kombinationen mellan olika trafikslag – bil, cykel och kollektivtrafik – ska skapa förutsättningar för ett levande Vellinge med god och säker kommunikation till skolor, fritidsaktiviteter, handel och arbete. Vi vill därför verka för enkla, trygga och snabba transporter. Vi anser att alla trafikslag behövs och utgår från att bilen fortsatt kommer att svara för en stor del av transportbehovet. Buller från trafiken är ett miljöproblem som kan påverka vår livskvalitet negativt. Målsättningen är att antalet boende som utsätts för störande buller från trafiken ska minska. Här vill vi trycka på Trafikverket och Region Skåne för gemensamma insatser. Trafiksäkerheten är en stor och viktig fråga och vi vill med olika åtgärder höja trafiksäkerheten, inte minst för fotgängare och cyklister.

Vi vill:

Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Falsterbovägen i Höllviken

Anlägga GC-väg längs Vattentornsgatan i Vellinge

Trygga och säkra Hamnvägen

Skapa ny trafiklösning vid ”trafikplats Höllviksnäs”

Uppföra ytterligare bullerdämpande åtgärder längs E6

Bygga Förbifart Räng Sand

Anlägga GC-väg vid Henrikdalsvägen

Fortsätta arbetet med trygga och säkra skolvägar

Förbättra stöd och samverkan med vägföreningarna

Trycka på Trafikverket för bättre underhåll och kapacitetsförstärkningar längs väg 100 och E6

Anlägga GC-väg längs Östra Fädriften

Samarbeta med Skånetrafiken för en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken

Skapa attraktivt och hållbart stationsområde vid Toppenområdet

Anlägga GC-väg Kämpinge – Fredshög (på havssidan)

Utöka pendlarparkeringar för bil och cykel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *