Trygg och barnvänlig miljö på Barnahus

En av våra prioriterade satsningar för mandatperioden har varit att starta upp Barnahus tillsammans med Trelleborg och Svedala. Nu har Barnahus Söderslätt öppnat i Trelleborg och verksamheten tog emot sina första ärenden från Vellinge kommun vid månadsskiftet november-december.

Barn som utsätts för brott påverkas mer än vuxna. De vet inte lika mycket som vuxna, de får inte alltid den information de har rätt till och de får inte bestämma själva på samma sätt som vuxna. Det finns en risk att de far illa ännu en gång när brotten ska utredas. Därför tycker vi det är viktigt att barn som varit med om ett brott tas om hand lite extra.

Barnahus Söderslätt är ett samarbete mellan polis, åklagarmyndighet, socialtjänst i Svedala, Trelleborg och Vellinge samt barn- och ungdomspsykiatri (BUP).  Barnahus är en trygg och barnvänlig miljö där barn som misstänks vara utsatta för brott får vara i centrum för utredningsprocessen. Barnen kan berätta sin historia en gång och på en och samma trygga plats istället för att slussas runt mellan olika myndigheter och behöva berätta sin historia om och om igen. I Barnahuset arbetar en samordnare. Övriga professioner som åklagare, polis, socialtjänst, BUP-kurator med flera kommer till Barnahus utifrån vem som behövs. Lokalerna som Barnahus verkar i har anpassats för att barn ska trivas och alla som träffar barnen ska vara speciellt utbildade för det. Budgetföredelningen för verksamheten utgår ifrån kommunernas befolkningsmängd där Vellinge står för 35,3 %.

Enligt Rädda barnens rapport Inuti ett Barnahus framgår det att Barnahusens verksamhet säkerställer att barnens bästa är i fokus och att barnet får en skonsammare rättsprocess. Vi moderater ser därför att införandet av ett nytt Barnahus i samarbete med Svedala och Trelleborg är en viktig och nödvändig satsning.

– Det är viktigt för oss moderater att sätta barnets bästa i fokus och därför är det glädjande, att vi nu har en trygg miljö med samlad specialutbildad personal, som möjliggör för barn som utsatts för eller bevittnat våld att kunna berätta sin historia en gång och på en och samma trygga plats, säger Mavis Zander (M) ordförande i omsorgsnämnden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen