Trygghet att lita på - Det ska fortsatt vara tryggt att bo i Vellinge kommun!

Trygghet är en grundläggande förutsättning för en god livskvalitet. Vellinge kommun ska vara ett tryggt, säkert och gemytligt samhälle att verka i, leva i och besöka.

För oss moderater är trygghet ett prioriterat område som vi ständigt utvecklar och förbättrar i samarbete med företag, föreningar, polis och allmänhet.

För att säkerställa ett tryggt Vellinge krävs det att man arbetar inom många områden samtidigt. Det är viktigt att kunna känna sig trygg i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan eller på offentliga platser i kommunen. För att förstärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet har vi moderater bland annat satsat på att trygghetsvärdar ska anställas i kommunen.

Vi prioriterar arbetet med trygga skolvägar och hög trafiksäkerhet i anslutning till förskolor och skolor. Det är viktigt att barn på egen hand, eller tillsammans med vuxen, tryggt ska kunna gå eller cykla till skolan.

Vi ger er en trygghet att lita på!

Vi vill:

  • Utveckla satsningen på trygghetsvärdar som arbetar tillsammans med polis, medborgare, organisationer och företagare.
  • Använda övervakningskameror på utvalda platser.
  • Drogförebyggande åtgärder såsom till exempel satsningen på Minimaria.
  • Skapa trygga fysiska miljöer i kommunens alla delar genom bl.a centrumutvecklingsarbetet, trygga skolvägar och ny och bättre belysning.
  • Rusta för framtida klimatförändringar.
  • Kräva ökad närvaro och leverans från polisen.
  • Motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Visste du att:
Vellinge rankas som en av Sveriges fem tryggaste kommuner? Vi vill att Vellinge ska fortsätta vara en trygg kommun att bo och leva i.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen