Trygghet att lita på!

Vellinge ska vara tryggt, säkert och gemytligt att bo och leva i. För oss moderater är trygghet ett prioriterat område som vi ständigt utvecklar och förbättrar i samarbete med företag, föreningar, polis och allmänhet. Alla ska känna sig trygga när de vistas i sitt hem, på sin i arbetsplats, i skolan eller rör sig på offentliga platser. Kommunen ska förebygga våld, skadegörelse, inbrott och annat som kan påverka friheten att under trygga och säkra förhållanden vistas var man vill, när man vill. Trygghet handlar i grund och botten om rätten att leva sitt liv utan upplevda eller faktiska inskränkningar av sin frihet.

Vi vill:

Sätta upp fler kameror i offentliga miljöer för ökad trygghet

Att det råder nolltolerans mot droger och ungdomsrelaterad brottslighet

Beakta trygghet och säkerhet i samhällsplaneringen

Fortsatt uppfräschning av offentliga miljöer

Ta krafttag mot klotter, skadegörelse och nedskräpning

Utöka och utveckla trygghetsvärdarnas verksamhet

Kräva ökad polisiär närvaro i kommunen

Uppgradera belysning för tryggare offentliga miljöer

Stötta frivilligorganisationer som jobbar för ökad trygghet

Utöka samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid – SSPF

Ta krafttag mot våld i nära relationer

Fortsätta satsa på trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Fortsatt satsning på trygga och säkra skolvägar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.