Trygghetsarbetet får aldrig vila!

Vellinge kommun är en av landets tryggaste kommuner och det är många som väljer att bosätta sig i Vellinge för att det är en trygg och lugn plats att bo och leva på, så ska det fortsätta vara. Arbetet med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet måste pågå hela tiden och löpande breddas och utvecklas. Efter förslag från oss moderater kommer trygghetsvärdarnas uppdrag utökas och arbetssättet breddas.

Trygghetsvärdarna kommer från och med april, under en försöksperiod, även tjänstgöra under dagtid mellan kl. 10.00-16.00 för att träffa andra målgrupper och bygga relationer med såväl vuxna som ungdomar. Trygghetsvärdarna kommer också utveckla sitt arbetssätt med temaorienterade fokusområden som bl.a. kan bestå av fokus på nedskräpning eller klotter, dialog med näringsliv och föreningar men även närvaro och samtal vid stationsområden, centrum, skolvägar, stränder eller andra välbesökta platser i kommunen. Dessutom utrustas trygghetsvärdarna nu med cykel som möjliggör för arbete på nya platser med större tillgänglighet.

Under de senaste åren har vi moderater genomfört en rad satsningar för att säkerställa hög trygghet i kommunen. Vi har bl.a:

 • Infört SSPF, strukturerad samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och fritid med konkreta åtgärder mot ungdomar på glid. 
 • Satsat på trygghetskameror 
 • Infört trygghetsvärdar
 • Antagit klotterpolicy med nolltolerans mot klotter
 • Antagit ny drogförebyggande plan med tydligare krav och konkreta åtgärder
 • Antagit samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis med bl a krav om ökad polisiär närvaro.
 • Uppgraderat belysning i offentliga miljöer
 • Infört ett lokalt tiggeriförbud på särskilda platser
 • Genomfört trafiksäkerhetshöjande åtgärder
 • Upprustat offentliga miljöer för levande centrum och ökad attraktivitet
 • Genomfört ombyggnad av hållplatsområden
 • Inrättat utmärkelsen trygghetsambassadör

För oss moderater är trygghet ett prioriterat område som vi ständigt utvecklar och förbättrar i samarbete med företag, föreningar, polis och allmänhet. Det är tillsammans vi skapar en trygg kommun. I Vellinge ska alla kunna lita på tryggheten!

Carina Wutzler (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.