Två snabba med moderaterna i omsorgsnämnden

– Varför har du valt att engagera dig just i omsorgsfrågor?
– Vill du ge exempel på någon fråga som är viktig för dig där Moderaterna har drivit igenom något bra i Vellinge?

Thommy Gransten, ersättare i omsorgsnämnden

1. Omsorg om medborgarna är en viktig grundtrygghet i vår kommun. De flesta av oss, unga som äldre, hamnar förr eller senare i livssituationer då vi behöver hjälp eller kommer i behov av att bli omhändertagen. Då är det viktigt att kommunen har resurser i form av duktig personal, väl utbyggt vård- och äldreboende, familjerådgivning mm mm. Även om vår kommun är en av de bästa i landet så gäller det att inte slå sig till ro utan fortsätta arbetet att göra vår kommun ännu bättre och detta känner jag att jag kan påverka genom mitt engagemang i omsorgsnämnden.

2. Omtankens hus är ett exempel på bra Moderat politik. Då antalet äldre i kommunen ökar är det viktigt att vi kan erbjuda olika typer av äldreboende. Med centralt läge i Höllviken, vårdcentral, vårdpersonal och äldreboende i samma hus så blir detta helt säkert ett uppskattat boende.  Familjernas Hus är ett annat exempel på bra politik som blev verklighet i april förra året och där verksamheten cirkulerar kring barnfamiljen för att sprida kunskap och redan i tidigt skede skapa en trygghet för både barn och föräldrar. Detta är viktigt!

Carina Gerthel, vice ordförande i omsorgsnämnden

1. Med min bakgrund som distriktssköterska har vård och omsorgsfrågor alltid legat mig varmt om hjärtat. Som politiker har jag möjlighet att få en inblick i verksamheten och förhoppningsvis kunna bidra med min kunskap.

2. Moderaterna arbetar mycket med vård och omsorgsfrågor och har bl.a. lyckats se till att utbudet av vård och omsorgsplatser har ökat rejält vilket innebär att alla som beviljats en plats också fått en plats.

Anette Clair, ersättare i omsorgsnämnden

1. Jag har varit politiskt intresserad och aktiv i många år, från början i Malmö. När jag väl flyttade ”hem” igen, till Höllviken, ville jag fortsätta att bidra och engagera mig i de frågor som är viktiga för mig. Omsorg har alltid legat mig varmt om hjärtat, och det är en viktig fråga.

2. Trygghetsfrågan är viktig! Vår äldreomsorg ligger i framkant  jämfört med resten av landet, vilket vi ska vara stolta över. T.ex. uppger våra äldre att de känner sig trygga i och med sin omgivning, och med de frågor som rör dem. Detta är tråkigt nog inte en självklarhet för alla.

Lennart Willemo, ersättare i omsorgsnämnden

1. Vellinge får en allt äldre befolkning och omsorgsfrågor kommer att bli väldigt viktiga framöver. Vidare har jag varit delaktig i utrustnings- och inredningsfrågor rörande Månstorps ängar samt vid tillbyggnaden av St Knuts vårdboende och har på så sätt fått en god inblick i olika behov.

2. Moderaterna arbetar aktivt för att alla kommundelarna skall utvecklas och blomma. Goda exempel är planeringen av en ny stor förskola i V.Ingelstad, Omsorgens hus i Höllviken, centrumutvecklingen i Skanör och Vellinge tätort samt insatser i Skanörs hamn. Dessutom sker ett aktivt byggande av bostäder åt våra nya kommuninvånare.

Christine Andersson, ersättare i omsorgsnämnden

1. Jag vill bidra till ett fortsatt starkt och proaktivt arbete på individnivå i kommunen och har därför valt att engagera mig i omsorgsfrågor. För mig är det viktigt att varje människa blir bemött som en individ och att hjälp och stöd i omsorgen anpassas efter personen.

2. Moderaternas arbete kring omsorg för ungas arbete och försörjning är något som jag känner  extra för och är stolt över. Jag upplever att den satsning Vellinge gör för att få ut unga i arbetslivet är unik bland kommuner.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen