Valfrihet och omtanke

Jag har med stor glädje och stolthet jobbat inom vården i hela mitt yrkesverksamma liv. En av mina ledstjärnor har alltid varit att alla har rätt att få åldras och avsluta sitt liv med värdighet, omtanke och respekt. Detta är något vi som Vellingemoderater står för. För oss Moderater är det viktigt att individen ska ha valfrihet och har rätt till självbestämmande. Det gäller inte minst våra äldre som ska ha frihet och rätt till att själva kunna påverka t ex hur de vill bo och vem som ska utföra de vård – och servicetjänster de behöver. De ska också få förutsättningar för ett så friskt och aktivt åldrande som möjligt utifrån sina behov, och givetvis vård och omsorg med hög kvalitet, oavsett bakgrund och oavsett om de bor i eget boende eller på omsorgsboende.

Med Omtankens Hus som invigs vid årsskiftet, tar vi omtanken och omsorgen av de äldre till en helt ny nivå. Här ska man kunna träffas för att umgås, äta gott och utföra olika aktiviteter. Kommunens olika pensionärsföreningar kan anordna aktiviteter i lokalerna. Omsorgs- och servicetjänster kommer att utgå från individen och vara så kallat personcentrerade. På Omtankens Hus är individen i centrum. Här ska man kunna träffa sjukgymnast, arbetsterapeut, biståndshandläggare, läkare, sjuksköterska etc. Här kommer också att finnas dagverksamhet för demenssjuka, 57 vård- och omsorgsplatser samt 28 omsorgslägenheter.

Vi moderater slår oss aldrig till ro utan arbetar hela tiden på att hitta nya vägar och möjligheter, alltid med våra invånares bästa för ögonen.

Catarina Wictorsson,
Ledamot Omsorgsnämnden

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen