Vellinge fortsatt på topp i polisens trygghetsmätning

Polisen har nu släppt sin årliga trygghetsmätning. Vellinge fortsätter enligt den att vara en av Sveriges tryggaste kommuner att bo, leva och verka i. Tryggheten ökar samtidigt som utsattheten för brott minskar i kommunen. För två år sedan initierade vi moderater ett trygghetspaket för att stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen, ett initiativ som nu gett tydliga resultat.

Vellinge kommun ska vara tryggt, säkert och gemytligt att bo och leva i. För oss moderater är trygghet ett prioriterat område som vi ständigt utvecklar och förbättrar i samarbete med företag, föreningar, polis och allmänhet. Alla ska känna sig trygga när de vistas i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan eller rör sig på offentliga platser.

Trygghetsarbetet som kommunen har arbetat med har nu gett förbättrat resultat i trygghetsmätningen två år i rad. Några av faktorerna till att Vellinge blivit ännu tryggare är att kommunen tillsammans med polisen har genomfört trygghetsträffar, trygghetsvandringar, grannsamverkansmöten och tagit varje tillfälle som en möjlighet att informera om brottsstatistiken och lägesbilden i kommunen. Grannsamverkan har startat upp ideellt på flera platser runt om i kommunen vilket ökat både den faktiska och upplevda tryggheten i bostadsområdena. Under året har kommunen även anställt fem trygghetsvärdar efter ett initiativ från oss moderater.

Arbetet med trygga gång och cykelvägar har fortsatt genom belysning, resning av buskage och breddade gång- och cykelvägar.

Vi är stolta och glada över att våra trygghetsinitiativ har gett resultat men än är vi inte nöjda och det finns mycket mer som kan förbättras för att ytterligare stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

-Trygghetsfrågor och det brottsförebyggande arbetet är ett prioriterat område som kommunen kontinuerligt utvecklar i samverkan med invånare, företagare, föreningar och polis. Det är glädjande att vi ser resultat av vårt gemensamma arbete och jag är övertygad om att olika aktörers samarbete är nyckeln till att resultaten ständigt förbättras. Nu fortsätter arbetet, vi får aldrig slå oss till ro – tryggheten är basen i vårt samhälle och är ett prioriterat område för oss moderater som vi ständigt måste arbeta vidare med. Det gör skillnad, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen