Vellinge i framkant för att klara av framtidens nederbörd.

På grund av klimatförändringen kommer det enligt prognoserna att regna mer i framtiden, detta måste vi vara rustade för. Sedan 2007 har Vellinge kommun haft inte mindre än fem stora skyfall och vi moderater har sedan dess drivit frågan om att ta fram en skyfallsplan.

Skyfallsplanen är nu färdigställd och under förra veckans kommunfullmäktige antogs skyfallsplanen i sin helhet.

Vellinge kommun är en av de första kommunerna i landet att ta fram en skyfallsplan för att hantera kommande nederbörd. Skyfallsplanen innehållande skyfallskartering ska användas som ett verktyg för att kontinuerligt arbeta med skyfallsåtgärder. Planen innehåller konkreta åtgärder och relevanta tips på vad kommunen, näringsidkare och invånare kan tänka på för att förebygga översvämningar i samband med skyfall.

Målet med skyfallsarbetet är bland annat att öka kommunens förmåga att hantera skyfall genom att löpande arbeta med att skyfallssäkra befintliga områden och genom att ta hänsyn till skyfall vid alla kommande nybyggnationer och projekteringar i kommunen.

-Genom den nya skyfallsplanen samt åtgärder vi redan vidtagit ligger Vellinge nu i framkant för denna klimatanpassning jämfört med de flesta kommuner i Sverige. Det är oerhört glädjande att planen är så väl genomarbetad och innehåller många bra tips som alla våra invånare kan dra nytta av, säger Christer Mars, ordförande i nämnden för gemensam medborgarservice.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen