Vellinge (M) dubbelt representerat i SKL.

SKL (Sveriges kommuner och Landsting) är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation. Det är en medlemsorganisation för alla Sveriges kommuner och regioner som har till uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

Igår valdes Carina Wutzler och Gustav Schyllert återigen in i SKL politiska organisation men nu i nya roller.

Carina Wutzler valdes in i förhandlingsdelegationen. Förhandlingsdelegationen hanterar övergripande arbetsgivarpolitiska frågor, kollektivavtalsfrågor och frågor om arbetsmiljö.

Gustav Schyllert valdes in i beredningen för utbildningsfrågor. Beredningen för utbildningsfrågor bereder frågor med anknytning till förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen