Vellinge MUF: Jämställdhet borde vara en självklarhet

Vi i Vellinge MUF tycker att jämställdhet ska vara en självklarhet, något det tyvärr inte är idag. Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men det finns
fortfarande många saker som kan göras för att öka jämställdheten.

Vi tycker att det ska vara lika lön för lika arbete, att kvotering är fel väg att gå och att alla ska ha samma möjligheter. Självklart ska män och kvinnor ha samma förutsättningar på arbetsmarknaden.

I arbetet mot ett mer jämställt Vellinge och Sverige vill vi fortsätta ifrågasätta normer och strukturer som begränsar människors frihet. Vi vill att alla ska känna sig trygga, inkluderade och rättvist behandlade oberoende av kön, religion eller etnicitet. I Sverige ska alla ha samma rättigheter och skyldigheter.

Jämställdhet ska vara en självklarhet!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen