Vellingeborna ska inte straffbeskattas av staten.

Staten tvingar Vellinge att ta ut mer skatt än vad vi behöver för vår egen service. Dagens system med skatteutjämning mellan kommuner gör att Vellinge straffbeskattas av regeringen för välskötta finanser och god kvalitet i välfärden.

Vellinge är en av 13 kommuner som är nettobetalare till systemet. Under 2017 betalade Vellinge kommun 82 miljoner kronor i utjämningsskatt vilket motsvarar cirka 2 300 kronor för varje kommuninvånare eller närmare 10 000 kr extra för en barnfamilj i straffbeskattning per år i Vellinge. Systemet dränerar Vellinge på miljoner årligen samtidigt som det verkar kontraproduktivt då mottagande kommuner inte stimuleras till utveckling och effektivisering. Det gäller inte minst Malmö som varje år får närmare fem miljarder kronor genom det absurda skattesystemet. Nuvarande system är orimligt och måste förändras.

Det kommunala skatteutjämningssystemet finansieras till största delen av statliga medel men 13 av Sveriges kommuner med stort skatteunderlag tvingas också bidra med enormt mycket pengar. Pengar som Vellinge hade kunnat lägga på en ny förskola, skola eller äldreboende. Kompensation till kommuner som behöver stöd för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner ska helt finansieras av staten och inte mellan kommuner.Underlaget för skatteintäkterna påverkas av sysselsättning och medelinkomst. Som en konsekvens av det kommunala skatteutjämningssystemet är det sysselsättningsgraden och medelinkomsten i övriga landet som i huvudsak avgör storleken på Vellinges skatteintäkter – inte Vellingebornas sysselsättningsgrad och medelinkomst.

-När vi nu summerar 2017 kan vi konstatera att Vellingeborna straffbeskattades med 82 miljoner kronor genom skatteutjämningssystemet. Enorma summor som kommunen istället hade kunnat lägga på en ny förskola, skola eller äldreboende. Det nuvarande skatteutjämningssystemet är absurt och måste förändras, säger Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen