Vellingemoderaterna växlar upp i välfärdsfrågorna

Vi moderater prioriterar välfärden. Det är en av våra viktigaste uppgifter gentemot invånarna. För att rusta Vellinge för framtiden och för att trygga fortsatt bra skolgång och bra vård och omsorg har vi moderater initierat ett arbete kallat Framtidssäkrad välfärd. Under gårdagens kommunstyrelsemöte beslutades att kommunen ska starta upp ett arbete med Framtidssäkrad välfärd i Vellinge 2020-2030. 

För att fortsatt kunna erbjuda invånarna en välfärd med hög kvalitet som är kostnadseffektiv vill vi tydliggöra framtida utvecklings- och förbättringsområden inom utbildning samt vård och omsorg. Vår målsättning är att ta fram åtgärder för att Vellinge kommun ska kunna möta framtiden på bästa sätt. Verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning, digitalisering, framtida lokalutformning samt ekonomi ska belysas.

I många svenska kommuner är välfärden hårt prövad; kostnaderna ökar samtidigt som det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. En åldrande befolkning och en ökad kompetensbrist ställer höga krav och vi kommer behöva göra nya vägval för att klara av att leverera högkvalitativa tjänster som motsvarar våra behov och förväntningar. De demografiska förändringarna betyder att en krympande andel personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler. Samtidigt vet vi att fler lever allt längre vilket vi väljer att se som en möjlighet och som vi vill dra nytta av på ett positivt sätt. Kompetensförsörjningen är en annan brännande fråga och offentlig sektor står inför stora rekryteringsbehov. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en avgörande fråga för fortsatt hög kvalitet. Det är avgörande om vi ska kunna behålla duktiga medarbetare och attrahera nya. Att hitta rätt kompetens och att kompetensen används rätt är avgörande om kommunen ska fortsätta erbjuda invånarna bra service och god kvalitet i verksamheterna. Det kommer behövas nya och mixade kompetenser samtidigt som nya arbetssätt och nya arbetsmetoder måste utvecklas.

En stor del av skattebetalarnas pengar används till traditionell välfärd; i Vellinge används 54% till utbildning och nästan 25% till vård och omsorg. Vellinge är en välskött kommun med stabil ekonomi men vi har också utmaningar framöver. Vi sticker inte huvudet i sanden och blundar för dessa utan tar vårt ansvar och tar tag i problem när vi ser dem. I Vellinge ska man kunna lita på välfärden.

Arbetet kommer att påbörjas under 2020 där vi hoppas att samtliga partier är med och bidrar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen