Vellingemoderaternas framgångsrecept

För oss grundar sig den moderata politiken i synnerhet på en fråga; valfrihet.

Rätten att själv bestämma över sitt liv, hur man ska leva det samt vilka val man ska göra.

Till skillnad mot andra partiet där epitetet ”staten vet bäst” ibland verkar råda, så är vår tro på individen stark och fast. Alla människor och deras behov är olika och därmed kan svårligen någon kollektiv universallösning finnas för att tillgodose alla. Den som därmed är bäst lämpad att fatta beslut är personen själv. Ur detta växer moderat politik fram.

I Vellinge kommun står individen och kvalitet i centrum för politiken. Här välkomnas friskolor. En stor del av äldreomsorgen bedrivs av privata aktörer. Fokus ligger på kvaliteten i utförda tjänster inte på vem som utför dem. Genom konkurrensutsättningen infinner sig en drivkraft för företagen att på bästa möjliga sätt utföra och utveckla sitt uppdrag till stort gagn för såväl invånare som kommun. Genom att ett antal olika aktörer tillåts bedriva verksamhet i kommunen tillgodoses invånarnas rätt till valfrihet. Därtill pressas kostnader, vilket leder till att kommunen kan lägga sina skattepengar även på annan nödvändig verksamhet.

Ordning och reda samt ett ansvarsfullt och långsiktigt ekonomiskt agerande är också grundläggande för all verksamhet. Vellinge kommun har Sveriges lägsta kommunalskatt. Kommunen har också enligt Lärarförbundets ranking Sveriges bästa skola. Därtill en äldreomsorg som ligger bland de främsta i landet. Detta ställer höga krav på en effektiv resursanvändning och tydliga prioriteringar från kommunledningen. På detta sätt tas ansvar för invånarnas skattepengar och därmed kan svårhanterade kostnadsökningar hållas till ett minimum.

Vad kan Vellinge kommun med ett valresultat på 48,55 % ge för råd till partiet på nationell nivå?

Jo, lyhördhet, tydlighet och enkelhet.

Lyssna till väljarna och på de stora eller små problem som de stöter på i sina liv. Politik måste för att få förtroende vara relevant, genomförbar och förankrad i den vardag som invånarna upplever varje dag. Ett partis vision för framtiden måste genomsyras av såväl enkelhet som tydlighet samt vara långsiktig. Bra förslag, som inte förankrats i en större vision, riskerar att förlora snabbt i trovärdighet.

Vi vet att Moderaterna redan har en politik för ett mycket bättre Sverige. Det partiledningen idag kämpar med är att nå ut med denna politik på enklaste och tydligaste sätt. Här måste förbättringar ske och det ansvaret vilar tungt på vår partiledares och partilednings axlar.

Lyhördheten för nya vardagsproblem måste också fortsätta. En partiledning som lyssnar på såväl sina riksdagsledamöter som sina region- och kommunpolitiker får en stor fördel. Stockholmsfixeringen måste brytas. Endast tillsammans kan vi ta fram och förmedla konkret moderat politik och en vision för hela Sverige som berör och engagerar invånarna. Vi och Vellinge kommun hjälper gärna till och vi är övertygade om att flertalet andra framgångsrika moderatkommuner runt om i landet gärna gör detsamma.

Anders Hansson (M)
Riksdagsledamot Vellinge

Carina Wutzler (M)
Kommunstyrelsens ordförande Vellinge

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen