Vellingemoderaternas nyhetsbrev- april 2023

Ljuset har anlänt och dagarna blir allt längre. Vi har hunnit med påskledighet men också en hel del politiskt arbete. Under sista veckan har rapsen så smått börjat blomma vilket verkligen skapar vårkänslor.

Den 4 april beslutade kommunstyrelsen att nytt LSS boende med 6 platser ska byggas på den så kallade Taxitomten i centrala Höllviken. På mötet avsattes 3 mkr för rivning och sanering av mark. Målsättningen är att boendet ska vara klart 2025/2026.


Under samma möte gav kommunstyrelsen även planuppdrag för utveckling av Västra hamnplan vid Falsterbokanalen. Vellinge kommun har tecknat ett arrendeavtal med Sjöfartsverket där kommunen får rådighet över merparten av hamnplan, småbåtshamnen öster om nordvästra piren samt ett vattenområde från och med 1 januari 2024. Visionen är ett levande hamnområde, en plats för både båtliv men även för invånare och besökare med service, servering och handel.


Den 11 april startade rivningen av gamla Tångvallaskolan. Rivningen pågår fram till i höst och därefter börjar ny skola, förskola och idrottshall byggas på området.


Den 12 april kom det nya livräddartornet i Ljunghusen på plats. Nu har kommunens alla stränder enhetliga livräddartorn. Tornet kommer att tas i bruk så snart badsäsongen startar, vilket är runt midsommar. Det kommer bemannas av utbildade livräddare och feriepraktikanter från slutet av juni fram till mitten av augusti. Totalt kommer cirka 50 livräddare och strandvakter att arbeta på stränderna i kommunen under sommaren.


Livsmedelsverket har kontrollerat kommunens dricksvatten enligt det nya NIS2 -direktivet som visar att kommunen har goda system för kontroll av det drickvattenproducerande miljön.

Under april hade kommunen två kvalitetsdialoger med Skolverket där Moderaterna och delar av oppositionen deltog. Den första återkopplingen om kommunens arbete kring skolan var mycket positiv, fullständig rapport kommer senare under året.


Fredagen den 21 april var det invigning av groddjurspassage i Skanör. Under vår och höst rör sig groddjuren över vägen vid Skanörs vångar till våtmarken på andra sidan inför lekperioden. Vägen är väldigt trafikerad vilket gör att blir många groddjur tyvärr därför blir överkörda under denna period. För att groddjuren ska få en säker vandring till lekvatten, övervintringsplatser och ställen att hitta mat på så har två tunnlar anlagts.


På eftermiddagen den 21 april var det invigning av Skanörsgårdens förskolas nya byggnad. Carina Wutzler invigningstalade och Sommarskuggan bjöd därefter alla barn på glass innan det sedan var dags för rundvandring i de nya lokalerna.


Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 25 april att avsätta 1 mkr ur medel till förfogande för innevarande år till utbyggnad av parkeringsyta vid Flommens golfklubb. Detta för att minska belastningen på den kommunala parkeringen vid Falsterbo GK när besökare tillåts besöka naturreservatet. Arbetet pågår under v 18 och v 19.


Den 27 april var det kommunfullmäktige. Där godkändes bland annat årsredovisningen för 2023. Under mötet antog kommunfullmäktige även nya riktlinjer för bostadsförsörjningsprogrammet 2030. Information om årsredovisning och bostadsförsörjningsprogrammet hittar ni på vår hemsida: https://vellinge.moderatweb.se/carina-wutzlers-forord-arsredovisning-2022/ och https://vellinge.moderatweb.se/fullmaktige-har-antagit-nya-riktlinjer-for-bostadsforsorjningsprogram/


Den 17 april hade Moderaterna kretsårsmöte. Till ledamöter valdes Carina Wutzler, Synnöve Frick, Martin von Gertten, Bob Ericsson, Arian Mosaddegh, Mavis Zander, Karin Lönnergård Grevendahl och Anna Mannfalk. Till ersättare valdes Per-Ola Stjernqvist, Margaretha Olsson, Lena Liepe och Oscar Klittbo.


Under påskhelgen delades Vellingemoderaternas vårbroschyr ut och vi vill passa på att tacka alla som hjälpt till alla dela ut broschyrer, tack för att ni ställer upp. Under helgen hade vi även påskkampanj både i Höllviken och i Vellinge, många trevliga samtal och viktiga diskussioner med invånare.


Vi önskar er alla en skön vår.