Vi arbetar för ett näringsliv i toppklass

Grunden för välfärd är tillväxt. Näringsliv och välfärd är direkt sammanlänkade. Vi moderater står upp för kommunens näringsliv och ser att ett gott företagsklimat skapar attraktivitet, arbetstillfällen och utveckling för kommunen.

Vellinge kommun behöver ett blomstrande näringsliv där det både finns möjligheter för befintliga företag att utvecklas och där det finns goda förutsättningar för nya att starta.

Vi har fått synpunkter på att kommunens service inte når upp till företagens önskemål och vi ser att detta måste förändras. Vi har tagit till oss kritiken och önskemålen från kommunens företagare och har därför budgeterat för ytterligare en tjänst till Näringsliv och turism för att höja ambitionsnivån. Som en del i målet att bli Sveriges bästa näringslivskommun 2020 har Vellinge påbörjat SKL:s utbildning förenkla helt enkelt.

Förenkla helt enkelt är en utbildning för kommunen som vill förbättra dialogen gentemot företagen, en attitydförändrande kurs, som omfattar större delen av tjänstemannakåren samt politikerna. Men det är mer än bara en attitydförändring som behövs.

Det pågående arbetet med digital agenda fortsätter med fokus på ökad medborgarnytta, företagarvänlighet, tillgänglighet och intern effektivitet. Ett utvecklat vellinge.se kommer att möjliggöra självservice alla tider på dygnet. Hemsidan ska även utvecklas för att ha mer fokus på praktiska tips för företagare med information om vad som sker och med verktyg för att hantera till exempel tillståndsärenden med mera.

För att kommunen ska ses som en samarbetspartner som skapar förutsättningar för befintliga företag att växa och nya företag att etablera sig kommer kommunen på vårt initiativ att införa en företagslots för att ha en väg in i kommunen och förenkla för företagare. I nuläget utreds alternativen för hur företagslotsen ska se ut. Företagslots kan antingen vara en person eller ett strukturerat arbetssätt, men tanken är att lotsfunktionen ska guida företagare och skapa ”en väg in”. Kommunen har även gått med i SKL:s projekt Serverat som ett led i att än mer förtydliga begreppet ”en väg in” där företagare har en egen checklista på vad man ska tänka på innan man startar en restaurangverksamhet.

– En tydlig och enkel väg in i kommunen ska vara en självklarhet och kommunen ska fungera som en stödjande och rådgivande länk gentemot företagen. Bra näringslivsklimat är viktigt för kommunens framtid och tillväxt, säger Carina Wutzler.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen