Vi fortsätter arbetet för att högpresterande elever ska få rätt stimulans

Skolan i Vellinge har ett tydligt fokus på kärnuppdraget – kunskap. Alla elever, oavsett om man har behov av särskilt stöd eller är högpresterande, ska kunna utvecklas från sina förutsättningar. Systematisk och strukturerad uppföljning av måluppfyllelse är en självklarhet på alla nivåer.

Sedan 2018 har utbildningsnämnden på moderaternas initiativ riktat fokus på arbetet med högpresterande elever. Det är viktigt att alla elever stimuleras att nå så långt de kan utifrån sina förutsättningar, och utifrån detta antogs en handlingsplan för högpresterande elever. Syftet med handlingsplanen var att öka lärarnas möjlighet att utveckla sin praktik för att kunna möta och utmana alla elever. Ett av målen är att alla elever ska anse att de får den utmaning de behöver för att stimuleras och inspireras att lära sig mer. Samtidigt ska elever som lätt når målen uppmärksammas och deras resultat ska föras in i resultatuppföljningen på samma sätt som åtgärder för elever som behöver stöd för att nå målen.

Uppföljningen av handlingsplanen visar att bland annat förstelärare har haft anpassning för högpresterande som del i uppdragen, det kommunövergripande projektet Ledning och stimulans för alla – för den som lätt når målen såväl som den som upplever svårigheter att uppnå målen har startats och gemensam fortbildning utifrån teorin Lektionsdesign, för att kunna ge ledning och stimulans till alla, har genomförts.

Framöver fortsätter arbetet med bland annat arbete i kommunövergripande ämnesgrupper, under vårterminen 2020 ska kartläggning och lektionsplaneringar utifrån teorin Lektionsdesign genomföras, detta för att kunna ge fortsatt ledning och stimulans till alla elever. I medarbetarprocessen, där rektorerna och skolledarna gör lektionsbesök, ingår att bedöma individanpassningar, variation och utmaningar där läraren ska anpassa lärandemiljön till eleverna och se till att eleverna får uppgifter som är utmanande utifrån deras förutsättningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen