Vi fortsätter satsa på barnen – ny utemiljö som skapar mötesplatser för spontanidrott.

Nu utvecklas utemiljön med bland annat en ny multiarena vid grundskolan i Västra Ingelstad.

För oss moderater är det viktigt att hela kommunen lever och utvecklas och att utemiljöerna håller hög standard. Därför avsatte vi 3 miljoner kronor i budget 2020 för att skapa en ny utemiljö och multiarena vid Framtidskompassens grundskola i Västra Ingelstad. Utemiljön ska anpassas till 6-15 åringars behov av lek, aktivitet och rekreation under skoldagen men även kunna användas av invånarna under kvällar och helger.

I etapp ett som är avslutad har en ny gräsmatta lagts och en scen har byggts upp intill skolbyggnaden.

I kommande etapper ska bland annat en slinga för att tydliggöra ett stråk runt skolan skapas, pingisbord sättas upp, lekställningar renoveras, fler sittytor, ny asfaltering av ytor samt nya planteringar anläggas. Multiarena kommer möjliggöra aktiviteter av ett flertal olika bollsporter såsom basket, fotboll och innebandy med också användas till löpning, rörelse och lek. Multiarenan byggs med konstgräs och belysning så att planen kan användas under hela året och under eftermiddag och kväll för spontanidrott, lek och rörelse. 

Arbetet kommer att pågå till hösten.

– Multiarenan och upprustningen av området runt skolan ska ge en kvalitetshöjning av utemiljön för både eleverna och kommundelens barn och ungdomar. De multiarenor vi idag har på andra ställen i kommunen är både uppskattade och välanvända så detta blir en viktig del i skolans pedagogiska miljöer och möjlighet för en aktivitetsfylld fritid för barn och unga på orten, säger Gustav Schyllert, ordförande i utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsutskottet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen