Vi fortsätter satsa på framtidens skolor – Hököpinge nya skola invigd

Vi moderater prioriterar skola och utbildning. Skolan är en plats för lärande men är också en arbetsplats för både elever och personal. Det är därför viktigt att ha en bra arbetsmiljö.

Hököpinge skola är en modern kunskapsskola som har allt och lite till.  Elever lär på olika sätt och därför finns det en stor variation av lärandemiljöer och anpassningsbara lokaler inne på skolan. Lärmiljön i skolan präglas av ett inbjudande ljus och är konstruerad för att främja trygghet och  studiero samt maximera möjligheterna till motiverande lärsituationer. Det finns möjlighet att samla många elever samtidigt men även utrymmen för mindre samlingar och för elever som behöver gå undan en stund och vara för sig själva. Den nya skolan innehåller givetvis också traditionella funktioner som elevhälsa, välutrustat bibliotek, restaurang med kök där man lagar mat från grunden, genomarbetade specialsalar och hemklassrum. Utemiljöerna är noga planerade och anpassade för såväl utepedagogik som lek, stimulans och rörelse. Inne i skolans hjärta finns ett stort atrium som är utformat med de fyra elementen, jord, vind, vatten och eld. Skolan är byggd med stort hållbarhetsfokus och enligt miljöbyggnad silver.

Vi ser skolan som en levande del av samhället där man även ska kunna använda skolans lokaler utanför skoltid och av fler målgrupper. Detsamma gäller den fullskaliga och delbara idrottshallen som rymmer både läktare, omklädningsrum, förråd och cafédel. Idrottshallen ska givetvis främst vara till för eleverna i utbildningen, men den kommer även vara till för föreningslivet som är en viktig del för att skapa en aktiv och meningsfull fritid för alla barn och ungdomar.

Vi fortsätter skapa förutsättningar för barn och unga att möta en föränderlig värld med en framtidssäkrad utbildning i kvalitativa, flexibla och inspirerande lokaler. Fler stora satsningar är på gång. En ny grundskola, Henriksdalskolan, kommer att börja byggas i Höllviken och Tångvallaområdet i Falsterbo kommer få nya förskole- och skollokaler. Vi moderater satsar på barnen och vår framtid!

Carina Wutzler, Kommunstyrelsens ordförande
Margaretha Olsson, Utbildningsnämndens ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *