Vi kräver bättre kvalitet på elöverföringen till Vellinge!

Vellinge har allt för många oplanerade elavbrott som skapar problem för både invånare och näringsidkare. Vi kräver att E.ON agerar!

Vellinge har betydligt fler oplanerade avbrott per kund än våra grannkommuner. 

Under 2021 har Ljunghusen, Skanör och Falsterbo drabbats av följande elavbrott:

  • Station Fotevik FVK – 38 oplanerade långa strömavbrott
  • Station Skanör SNR – 52 oplanerade långa strömavbrott
  • Station Skanör Västra SNRV – 16 oplanerade långa strömavbrott
  • Station Falsterbokanalen FKN – 34 oplanerade långa strömavbrott

Detta samtidigt som elpriserna rusar och det finns en enorm orättvisa mellan landets olika elområden. Det är oacceptabelt.

Enligt Elmarknadsinspektionen är överföringen av el av dålig kvalitet om antalet oaviserade långa avbrott överstiger elva stycken per kalenderår. Med långa avbrott menas avbrott som är längre än tre minuter. Kvaliteten på elöverföring till Vellinge är alltså dålig. Särskilt gäller detta Ljunghusen, Skanör och Falsterbo. 

I E.ON:s egen redogörelse nämner de att vissa avbrott skett på grund av materialfel i E.ON:s utrustning, men omfattningen av dessa avbrott framgår inte. 

Efter att invånare och näringsidkare drabbats av oplanerade strömavbrott flertalet gånger under en längre tid har jag skickat en formell skrivelse till E.ON där jag begär att E.ON vidtar åtgärder för att avhjälpa de brister som finns och som drabbar kunderna i kommunen. 


Vi moderater kräver att de elavbrott som ligger inom E.ON:s kontroll förhindras och åtgärdas så att alla Vellingebor får el av god kvalitet och utan avbrott. Vi står på Vellingebornas sida!

Carina Wutzler (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.